وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to AWS Machine Learning for IoT

سرفصل های دوره

Learn the fundamentals of Amazon Machine Learning Services and build an IoT solution with Raspberry Pi 4 from scratch


1. Introduction to AWS Machine Learning
 • 1.1 Bill of Material.pdf
 • 1.2 GitHub Link .html
 • 1. Introduction to the course
 • 2. Machine learning overview
 • 3.1 AWS Cloud Products .html
 • 3. AWS machine learning services
 • 4.1 Machine Learning services on AWS .html
 • 4. AWS machine learning for IoT
 • 5.1 AWS free services .html
 • 5.2 AWS SignUp Link .html
 • 5. Sign Up for AWS
 • 6. Budgeting on AWS
 • 7. Assignment1.html

 • 2. AWS speech services
 • 1.1 Voices in Amazon polly .html
 • 1. An overview of Amazon Polly service
 • 2.1 Installing or updating the latest version of the AWS CLI .html
 • 2. Get started with Amazon Polly
 • 3.1 2.3.zip
 • 3.2 2.3.zip
 • 3.3 AWS CLI install and update instructions .html
 • 3.4 Install Python3 on Raspberry Pi 4 .html
 • 3.5 Remote access of Raspberry Pi 4 .html
 • 3.6 Update or Upgrade Raspberry Pi 4 .html
 • 3. Demonstration of Amazon Polly with Raspberry Pi 4
 • 4.1 Amazon Transcribe pricing model .html
 • 4.2 Supported languages by Amazon Transcribe and language-specific features .html
 • 4. An overview of Amazon Transcribe
 • 5. Get started with Amazon Transcribe
 • 6.1 2.6.zip
 • 6.2 2.6Code.zip
 • 6.3 commands.zip
 • 6. Demonstration of Amazon Transcribe with Raspberry Pi 4
 • 7. Assignment2.html

 • 3. An Overview of Amazon Rekognition
 • 1.1 Amazon Rekognition pricing .html
 • 1. Introduction to Amazon Rekognition
 • 2. Types of analysis and operations in Amazon Rekognition
 • 3. Get started with Amazon Rekognition
 • 4.1 3.4&3.5Code.zip
 • 4. Demonstration of Amazon Rekognition with Raspberry Pi 4 Part 1
 • 5.1 3.4&3.5Code.zip
 • 5.2 3.5.zip
 • 5. Demonstration of Amazon Rekognition with Raspberry Pi 4 Part 2
 • 6.1 3.6.zip
 • 6. Project Proximity human interactor. Part 1
 • 7.1 3.7Code.zip
 • 7. Project Proximity human interactor. Part 2
 • 8. Project Proximity human interactor. Part 3
 • 9. Assignment3.html

 • 4. An overview of Amazon SageMaker
 • 1. Introduction to Amazon SageMaker
 • 2.1 Amazon SageMaker Pricing .html
 • 2.2 AWS Marketplace .html
 • 2. Amazon SageMaker training options
 • 3. Amazon SageMaker Walk-through
 • 4.1 CelsiustoKelvin.zip
 • 4. Amazon SageMaker Demonstration
 • 5. Amazon SageMaker edge manager
 • 6. Amazon SageMaker edge manager workflow
 • 7. Course Conclusion
 • 8. Assignment4.html
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7880
  حجم: 1029 مگابایت
  مدت زمان: 154 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید