وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Interactive Messaging Apps Masterclass: A Snapchat Clone

سرفصل های دوره

Learn to Develop a Snapchat-like Messaging App on iOS, using React Native, Firebase and DeepAR


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Overview of Interactive Messaging Apps and Their Development Process
 • 3 - Exploring the Potential of Building SnapChat Using React Native and Firestore

 • 2 - Setting up the Development Environment
 • 4 - Setting up Google Firestore for backend data storage
 • 5 - Installing and Configuring React Native and Related Tools
 • 6 - DeepAR Developer Dashboard.txt
 • 6 - Downloading and Installing the App
 • 6 - Enable Developer mode on your Iphone.txt
 • 6 - Set Developer Mode.txt
 • 6 - snapchat-tutorial.zip
 • 7 - Structure for the Snapchatlike app

 • 3 - User Interface UI Design with React Native
 • 8 - Introduction to UI components in React Native
 • 9 - Designing an Intuitive and Visually Appealing Interface for the App
 • 10 - Implementing Navigation and Screen Transitions

 • 4 - User Authentication and Data Management
 • 11 - Implementing User Registration and Login Functionalities
 • 12 - Integrating Google Firebase and Firestore
 • 13 - Managing User Profiles and Associated Data

 • 5 - RealTime Messaging Functionality
 • 14 - Users Discover and Chat Screens
 • 15 - Building Oneonone Messaging Features
 • 16 - Incorporating Photo Content Sharing in Realtime

 • 6 - Disappearing Messages and Stories
 • 17 - Designing Selfdestructing Message Functionality
 • 18 - Coding Message Expiration and Deletion in the App and Backend

 • 7 - Filters Effects and Augmented Reality
 • 19 - Integrating Dynamic Filters and Effects Using React Native Libraries
 • 20 - How to build Snapchatlike augmented reality lenses with React Native and DeepAR

 • 8 - User Location and Maps
 • 21 - Design a Map View Screen

 • 9 - Privacy and Security Considerations
 • 22 - Implementing Privacy Controls and User Settings in Your App
 • 23 - Ensuring Secure Data Storage and Transmission with Google Firestore

 • 10 - Testing and Uploading Your App
 • 24 - Implementing Unit Tests for the App
 • 25 - Ensuring a smooth user experience and addressing performance issues
 • 26 - Preparing and Uploading on the App Store Connect
 • 27 - Setting it up and Preparing for Publishing the App on the App Store Connect

 • 11 - Future Development and Conclusion
 • 28 - Exploring Emerging Trends in Messaging App Technology
 • 29 - Conclusion
 • 30 - Certification
 • 30 - React Native Certification Test.txt
 • 31 - Congratulations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18765
  حجم: 1991 مگابایت
  مدت زمان: 185 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید