وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Instant Innovation : Design Thinking without the workshops

سرفصل های دوره

Build Convincing Products Faster and Collaborate with Anyone


1. Introduction
 • 1. Instant Innovation Kickstart
 • 2.1 Instant Innovation Cards.pdf
 • 2. Your First Challenge
 • 3. Your first Challenge.html

 • 2. Inspirations
 • 1. Introduction, Communication and Collaboration
 • 2. Communication and Collaboration.html
 • 3. Information and Interactions
 • 4. Information and Interactions.html
 • 5. Work, Focus and Priorities
 • 6. Work, Focus and Priorities.html
 • 7. Culture and Influence
 • 8. Culture and Influence.html

 • 3. Workbook
 • 1.1 Instant-Innovation-Workbook-2023.pdf
 • 1. Using the workbook for reflection

 • 4. Group Use
 • 1.1 Instant-Innovation-Group-Use.pdf
 • 1. Using Instant Innovation Cards as a group

 • 5. Principles
 • 1. Chapter 5 Intoduction
 • 2. Principle #1 Creative Cycle
 • 3. Reflection on Principle #1 Creative Cycle.html
 • 4. Principle #2 Single Area of Influence
 • 5. Reflection on Principle #2 Single Area of Influence.html
 • 6. Principle #3 Landscape
 • 7. Reflection on Principle #3 Landscape.html
 • 8. Principle #4 Manifestation
 • 9. Reflection on Principle #4 Manifestation.html
 • 10. Principle #5 Situational Awareness
 • 11. Reflection on Principle #5 Situational Awareness.html
 • 12. Principle #6 Channeling Energy
 • 13. Reflection on Principle #6 Channeling Energy.html
 • 14. Principle #7 Orientation
 • 15. Reflection on Principle #7 Orientation.html
 • 16. Principle #8 Infinite Games
 • 17. Reflection on Principle #8 Infinite Games.html
 • 18. Principle #9 Learning
 • 19. Reflection on Principle #9 Learning.html
 • 20. Principle #10 Spirals
 • 21. Reflection on Principle #10 Spirals.html
 • 22. Principle #11 Four Quadrants
 • 23. Reflection on Principle #11 Four Quadrants.html
 • 24. Principle #12 Trigger and Response
 • 25. Reflection on Principle #12 Trigger and Response.html
 • 26. Principle #13 Compound Impact
 • 27. Reflection on Principle #13 Compound Impact.html
 • 28. Principle #14 Alignment
 • 29. Reflection on Principle #14 Alignment.html
 • 30. Principle #15 Interactions
 • 31. Reflection on Principle Principle #15 Interactions.html
 • 32. Principle #16 Connect
 • 33. Reflection on Principle #16 Connect.html
 • 34. Principle #17 Contexts
 • 35. Reflection on Principle #17 Contexts.html
 • 36. Principle #18 Technology
 • 37. Reflection on Principle #18 Technology.html
 • 38. Principle #19 Dialogue
 • 39. Reflection on Principle #19 Dialogue.html
 • 40. Principle #20 Stone Age Brain
 • 41. Reflection on Principle #20 Stone Age Brain.html
 • 42. Principle #21 Leverage
 • 43. Reflection on Principle #21 Leverage.html
 • 44. Principle #22 Value Chain
 • 45. Reflection on Principle #22 Value Chain.html
 • 46. Principle #23 Least Resistance
 • 47. Reflection on Principle #23 Least Resistance.html
 • 48. Principle #24 Knowledge Transfer
 • 49. Reflection on Principle #24 Knowledge Transfer.html
 • 50. Principle #25 Division of Labor
 • 51. Reflection on Principle #25 Division of Labor.html
 • 52. Principle #26 Industry
 • 53. Reflection on Principle #26 Industry.html
 • 54. Principle #27 Shared Ideas
 • 55. Reflection on Principle #27 Shared Ideas.html
 • 56. Principle #28 Meme
 • 57. Reflection on Principle #28 Meme.html
 • 58. Principle #29 Generations
 • 59. Reflection on Principle #29 Generations.html
 • 60. Principle #30 Co-Evolution
 • 61. Reflection on Principle #30 Co-Evolution.html
 • 62. Principle #31 Disciplines
 • 63. Reflection on Principle #31 Disciplines.html
 • 64. Principle #32 How The World Works
 • 65. Reflection on Principle #32 How The World Works.html
 • 66. Principle #33 Global Village
 • 67. Reflection on Principle #33 Global Village.html
 • 68. Principle #34 Zero Marginal Cost
 • 69. Reflection on Principle #34 Zero Marginal Cost.html
 • 70. Principle #35 Emergence
 • 71. Reflection on Principle #35 Emergence.html
 • 72. Principle #36 Feelings Matter
 • 73. Reflection on Principle #36 Feelings Matter.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34095
  حجم: 1829 مگابایت
  مدت زمان: 158 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید