وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Infrastructure Automation with OpenTofu – Hands-On DevOps

سرفصل های دوره

Learn Infrastructure Provisioning using OpenTofu with lectures, quizzes, hands-on demos and coding exercises


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - OpenTofu Introduction OpenTofu vs Terraform
 • 3 - Demo OpenTofu Documentation
 • 4 - Github Repository Link.html
 • 5 - Course Material Infrastructure Automation with OpenTofu Presentations.html
 • 5 - Thinknyx-Infrastructure-Automation-With-OpenTofu.pdf

 • 2 - Getting Started with OpenTofu
 • 6 - PreRequisites and Setting up OpenTofu
 • 7 - Demo AWS Instance Creation Optional
 • 8 - Demo OpenTofu setup for AWS Platform
 • 9 - Demo OpenTofu setup for macOS

 • 3 - OpenTofu Configuration Language
 • 10 - OpenTofu Configuration Language
 • 11 - Demo OpenTofu Configuration Language Documentation
 • 12 - OpenTofu CLI
 • 13 - Demo OpenTofu CLI usage

 • 4 - OpenTofu Providers
 • 14 - Providers and their Types Provider Versions and Multiple Provider Usage
 • 15 - Demo Provider Documentation
 • 16 - Demo First Provider file in OpenTofu
 • 17 - Demo Multiple providers

 • 5 - OpenTofu Workflow and Resources
 • 18 - OpenTofu Workflow and Resources
 • 19 - Demo OpenTofu Resources Documentation
 • 20 - Demo Workflow for instance creation on AWS
 • 21 - Resource updates Inplace and Recreate
 • 22 - Demo Resource Updates Inplace and Recreate
 • 23 - Resource References
 • 24 - Demo Resource References

 • 6 - Migrating from Terraform to OpenTofu
 • 25 - Migration and Rollback Process
 • 26 - Demo Terraform to OpenTofu Migration

 • 7 - Input Variables in OpenTofu
 • 27 - OpenTofu File Structure
 • 28 - Demo OpenTofu files
 • 29 - Demo Visual Code Overview Optional
 • 30 - Input Variables
 • 31 - Demo Input Variables
 • 32 - Demo Input Variables with var Option
 • 33 - Demo Input Variables with Environment variables
 • 34 - Demo Input Variables with tfvars files
 • 35 - Demo Input Variables Precedence
 • 36 - Variable Type Constraints
 • 37 - Demo Variable Type Constraints
 • 38 - Demo Advanced Use of Variables optional

 • 8 - Output Values in OpenTofu
 • 39 - Understand Output Values
 • 40 - Demo Tofu Console Command and Output Block

 • 9 - Provisioners and Connection Block
 • 41 - Provisioners Provisioners Types and Connection Block
 • 42 - Demo Local Provisioners When and Onfailure options
 • 43 - Demo Remote Provisioners
 • 44 - Demo File Provisioners

 • 10 - Data Sources in OpenTofu
 • 45 - Understanding Data Sources
 • 46 - Demo Challenges without Data Sources
 • 47 - Demo Resolution using Data Sources

 • 11 - Modules and Registries
 • 48 - Understanding Modules and Registries
 • 49 - Demo Navigating Modules Documentation
 • 50 - Demo Module Registry
 • 51 - Creating Custom Modules
 • 52 - Demo Create Child Module
 • 53 - Demo Create Root Module
 • 54 - Demo Publish Code to Registry

 • 12 - State and State Files in OpenTofu
 • 55 - State State Files and their Purpose
 • 56 - Demo State filles terraformtfstate and terraformtfstatebackup
 • 57 - Demo State Files in Action
 • 58 - tofu state Command
 • 59 - Demo tofu state CLI usage

 • 13 - OpenTofu Remote State and Backends
 • 60 - Remote State Backends and their significance
 • 61 - Demo Preparing Remote Backend
 • 62 - Demo Implementing Remote Backend

 • 14 - Working with OpenTofu
 • 63 - Timeouts and debug
 • 64 - Demo Operation Timeouts and Debugging
 • 65 - OpenTofu Taints and Untaints
 • 66 - Demo Taint and Untaint
 • 67 - OpenTofu Graph Command
 • 68 - Demo tofu graph CLI Usage
 • 69 - Import in OpenTofu
 • 70 - Demo Importing Existing Infrastructure
 • 71 - Local Values Block
 • 72 - Demo Local Values Block
 • 73 - Alias
 • 74 - Demo Provider Aliases

 • 15 - MetaArguments Functions and Workspaces
 • 75 - lifecycle MetaArgument
 • 76 - Demo Lifecycle Rules
 • 77 - dependson MetaArgument
 • 78 - Demo dependson MetaArgument
 • 79 - count MetaArgument
 • 80 - Demo count MetaArgument
 • 81 - foreach MetaArgument
 • 82 - Demo foreach MetaArgument
 • 83 - functions min max length file offset lookup etc
 • 84 - Demo Functions in OpenTofu
 • 85 - Workspaces
 • 86 - Demo Workspaces

 • 16 - Sample OpenTofu Projects
 • 87 - Project1 and Project2 Overview VPC Network and Compute
 • 88 - HandsOn Project1 VPC Other Network Components
 • 89 - HandsOn Project2 Compute

 • 17 - More Learnings
 • 90 - More Learnings Free Online Assessments Platform.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36692
  حجم: 2818 مگابایت
  مدت زمان: 425 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید