وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

IELTS2GO: All About Reading (Starter)

سرفصل های دوره

Preparing for IELTS Academic Exam


1. Introduction to All About Reading
 • 1.1 CEFR 50 Min. Test (English Level Test).html
 • 1.2 IELTS on computer - Academic Reading test.html
 • 1.3 IELTS on Computer get your results in 5 days.html
 • 1. What is the IELTS Exam
 • 2.1 featured reading sections - general.zip
 • 2.2 ielts academic exam breakdown.zip
 • 2.3 ielts general exam breakdown.zip
 • 2.4 IELTS Life Skills.html
 • 2.5 Understanding the Common European Framework of Reference of Languages.html
 • 2. Academic vs General Exam
 • 3.1 ielts exam orientation lesson worksheet 1 1311 (1).pdf
 • 3.2 ielts exam orientation lesson worksheet 2 536078 (1).pdf
 • 3.3 ielts exam orientation lesson worksheet 3 429849.pdf
 • 3.4 ielts exam orientation lesson worksheet AK 689046 (2).pdf
 • 3.5 Understanding the Common European Framework of References for Languages.html
 • 3. Figuring Out Your Band Score

 • 2. Test-Taking Strategies
 • 1.1 IELTS2GO All About Reading Resource Sheet (Starter Ver.) (1).docx
 • 1. Self Assessment Part 1
 • 2.1 How to practice effectively...for just about anything - Annie Bosler and Don Greene.html
 • 2.2 News In Levels.html
 • 2. Self Assessment Part 2
 • 3. Lecture 5 Lets Watch, Lets Talk.html
 • 4. General Test-Taking Strategies
 • 5. IELTS Specific Strategies
 • 6.1 Fact-and-Opinion.pdf
 • 6.2 News in Levels.html
 • 6. Additional Content Fact vs. Opinion

 • 3. Reading in Practice
 • 1.1 featured reading sections - academic.zip
 • 1. A Closer Look at the Reading Section
 • 2.1 Exercise 1.html
 • 2.2 Exercise 2.html
 • 2.3 Exercise 3.html
 • 2. Question Type Multiple Choice Questions
 • 3.1 Exercise 1.html
 • 3.2 Exercise 2.html
 • 3.3 Exercise 3.html
 • 3. Question Type True, False or Not Given Questions
 • 4.1 Exercise 1.html
 • 4.2 Exercise 2.html
 • 4.3 Exercise 3.html
 • 4. Question Type Sentence Completion Questions
 • 5.1 Exercise 1.html
 • 5.2 Exercise 2.html
 • 5.3 Exercise 3.html
 • 5. Question Type Matching Paragraph Questions
 • 6.1 Exercise 1.html
 • 6.2 Exercise 2.html
 • 6. Question Type Short Answer Questions
 • 7.1 Exercise 1.html
 • 7.2 Exercise 2.html
 • 7. Question Type Classification Questions
 • 8.1 Exercise 1.html
 • 8.2 Exercise 2.html
 • 8.3 Exercise 3.html
 • 8. Question Type Diagram Questions

 • 4. Tips and Tricks
 • 1.1 Grammar exercise 1.html
 • 1.2 Grammar exercise 2.html
 • 1.3 Grammar exercise 3.html
 • 1.4 Grammar exercise 4.html
 • 1.5 Grammar exercise 5.html
 • 1.6 Grammar exercise 6.html
 • 1.7 Grammar exercise 7.html
 • 1.8 Grammar exercise 8.html
 • 1.9 Grammar exercise 9.html
 • 1. Final Tips
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34091
  حجم: 1081 مگابایت
  مدت زمان: 113 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید