وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Huawei MPLS Services Volume 1 – Theory and Labs

سرفصل های دوره

Learn MPLS from Basic to Advanced Services (L3VPN, L2VPN PWE3, VPLS, MPLS Traffic Engineering RSVP) with Implementation


1. Welcome
 • 1. Course Introduction

 • 2. Module 1 MPLS Basics
 • 1. Traditional IP Routing and Forwarding
 • 2. MPLS and its terms - Part 1
 • 3. MPLS and its terms - Part 2
 • 4. MPLS LSPs
 • 5. LSPs Establishment Principles
 • 6. MPLS Labels
 • 7. MPLS Architecture
 • 8. Static LSP Configuration Example
 • 9. MPLS Basics Quiz.html

 • 3. Module 2 LDP Principles and Configuration
 • 1. Basic LDP Concepts
 • 2. LDP Label Distribution
 • 3. PHP
 • 4. LSP Establishment and Traffic Forwarding Example
 • 5.1 Basic Implementing mpls servicesCE1.log
 • 5.1 basic implementing mpls servicesce1.zip
 • 5.2 Basic Implementing mpls servicesCE2.log
 • 5.2 basic implementing mpls servicesce2.zip
 • 5.3 Basic Implementing mpls servicesCE3.log
 • 5.3 basic implementing mpls servicesce3.zip
 • 5.4 Basic Implementing mpls servicesCE4.log
 • 5.4 basic implementing mpls servicesce4.zip
 • 5.5 basic Implementing mpls servicesP1.log
 • 5.5 basic implementing mpls servicesp1.zip
 • 5.6 Basic Implementing mpls servicesP2.log
 • 5.6 basic implementing mpls servicesp2.zip
 • 5.7 Basic Implementing mpls servicesPE2.log
 • 5.7 basic implementing mpls servicespe2.zip
 • 5. Lab 1 - Configuring MPLS and LDP
 • 6.1 mpls config lab Implementing mpls servicesP1.log
 • 6.1 mpls config lab implementing mpls servicesp1.zip
 • 6.2 mpls config lab Implementing mpls servicesP2.log
 • 6.2 mpls config lab implementing mpls servicesp2.zip
 • 6.3 mpls config lab Implementing mpls servicesPE1.log
 • 6.3 mpls config lab implementing mpls servicespe1.zip
 • 6.4 mpls config lab Implementing mpls servicesPE2.log
 • 6.4 mpls config lab implementing mpls servicespe2.zip
 • 6. Lab 1 - Verification and Summary

 • 4. Module 3 MPLS L3VPN Service
 • 1. L3VPN Intro
 • 2. Lab 2 Configuring L3VPN
 • 3.1 L3VPN Config Implementing mpls servicesCE1.log
 • 3.1 l3vpn config implementing mpls servicesce1.zip
 • 3.2 L3VPN Config Implementing mpls servicesCE3.log
 • 3.2 l3vpn config implementing mpls servicesce3.zip
 • 3.3 L3VPN Config Implementing mpls servicesPE1.log
 • 3.3 l3vpn config implementing mpls servicespe1.zip
 • 3.4 L3VPN Config Implementing mpls servicesPE2.log
 • 3.4 l3vpn config implementing mpls servicespe2.zip
 • 3. Lab 2 Verification and Summary
 • 4. L3VPN Service Quiz.html

 • 5. Module 5 Huawei SP Solutions
 • 1. Multi-chassis LAG - E-trunk
 • 2. Lab 3 Configuring E-trunk
 • 3. Lab 3 E-trunk Failover Test

 • 6. Module 6 MPLS L2VPN Service
 • 1. Introduction to PWE3
 • 2. Lab 4 Configuring PWE3
 • 3.1 L2vpn config lab Implementing mpls servicesCE2.log
 • 3.1 l2vpn config lab implementing mpls servicesce2.zip
 • 3.2 l2vpn config lab Implementing mpls servicesCE4.log
 • 3.2 l2vpn config lab implementing mpls servicesce4.zip
 • 3.3 l2vpn config lab Implementing mpls servicesPE1.log
 • 3.3 l2vpn config lab implementing mpls servicespe1.zip
 • 3.4 l2vpn config lab Implementing mpls servicesPE2.log
 • 3.4 l2vpn config lab implementing mpls servicespe2.zip
 • 3. Lab 4 Verification and Summary
 • 4. Lab 5 Intro
 • 5. Lab 5 Basic MPLS Config Review
 • 6. Lab 5 Configuring PWE3 Redundancy
 • 7.1 Implementing mpls services PWE3 RedundancyCE2.log
 • 7.1 implementing mpls services pwe3 redundancyce2.zip
 • 7.2 Implementing mpls services PWE3 RedundancyCE4.log
 • 7.2 implementing mpls services pwe3 redundancyce4.zip
 • 7.3 Implementing mpls services PWE3 RedundancyPE1.log
 • 7.3 implementing mpls services pwe3 redundancype1.zip
 • 7.4 Implementing mpls services PWE3 RedundancyPE2.log
 • 7.4 implementing mpls services pwe3 redundancype2.zip
 • 7.5 Implementing mpls services PWE3 RedundancyPE3.log
 • 7.5 implementing mpls services pwe3 redundancype3.zip
 • 7. Lab 5 Failover Test and Summary
 • 8. VPLS Definition and Terminology
 • 9. VPLS MAC Adress Learning
 • 10. VPLS Loop Prevention
 • 11. Lab 6 Intro
 • 12. Lab 6 Basic Config Review
 • 13. Lab 6 Configuring VPLS - LDP
 • 14. Lab 6 Summary
 • 15. Lab 7 Intro
 • 16. Lab 7 Configuring VPLS - BGP
 • 17. Lab 7 Summary and Verification
 • 18. L2VPN Service َQuiz.html

 • 7. Module 7 MPLS Traffic Engineering
 • 1. MPLS TE Definition
 • 2. CR-LSP Constrains
 • 3. MPLS TE Advertisement
 • 4. MPLS TE Path Calculation
 • 5. MPLS TE Path Setup
 • 6. Lab 8 Intro
 • 7. Lab 8 Configuring MPLS TE Tunnels
 • 8. Lab 8 Verification and Summary
 • 9. MPLS TE Services Traffic Forwarding
 • 10. Lab 9 Intro
 • 11.1 P1 HuaweiLab2(TE).txt
 • 11.2 P2 HuaweiLab2(TE).txt
 • 11.3 PE1 HuaweiLab2(TE).txt
 • 11.4 PE2 HuaweiLab2(TE).txt
 • 11. Lab 9 Configuring TE Tunnel Policy
 • 12. Lab 9 Summary

 • 8. Assignments
 • 1. 1st Assignment.html
 • 2. 2nd Assignment.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31778
  حجم: 3318 مگابایت
  مدت زمان: 334 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید