وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

HTML CSS Course 2023 For All Developers (Beginner Friendly)

سرفصل های دوره

HTML5 CSS3 , Web Designing, Front End Development, HTML Basics, CSS Advance Concepts, CSS GRID, CSS Flexbox, Bootstrap


1. Introduction and Getting Ready For The Coding
 • 1. Introduction
 • 2.1 Course - HTML, CSS.pptx
 • 2. Introduction Continued
 • 3. Download and install VS Code

 • 2. HTML Section
 • 1. HTML History~Client Server Architecture
 • 2. HTML Heading tags
 • 3. P tag, br tag, List tag, Nesting of list tag
 • 4. img tag, anchor tag, making images clickable
 • 5. Input tags, button
 • 6. Button, Div tag
 • 7. B tag, inspect browser, DOM, Image height~width
 • 8. Table Tag
 • 9. Audio and Video files in html page
 • 10. Video Audio files from internet into our page, using iframe tag
 • 11. HTML Boilerplate Code, Page Title
 • 12. Multipage Website
 • 13. Github Repository Creation and Uploading files
 • 14. Settings to Host Website for Free using GITHUB
 • 15.1 HTML Practice.rar
 • 15. Our website URL, HTML Conclusion

 • 3. CSS Basics and Advance Concepts
 • 1. CSS Introduction
 • 2. Inline CSS
 • 3. div tag,CSS box model, CSS Selectors
 • 4. Running Sample CSS code
 • 5. CSS Defining Div tags and class in our page
 • 6. Inline CSS and styling
 • 7. Tag based CSS styling
 • 8. Class Based styling continued, Comment tag
 • 9. Float property
 • 10. id selector styling, using multiple selectors, priority order
 • 11. Attribute Selector Examples
 • 12. Universal Selector
 • 13. Combining different selectors, Grouping Selectors
 • 14. Child Selector, Descendent selector
 • 15. Chaining selectors example
 • 16. External CSS
 • 17. Positioning in CSS Static,Relative,Fixed,Absolute
 • 18.1 code lecture 35.rar
 • 18. Sticky Positioning CSS
 • 19. Toolbar Creation Example
 • 20. Toolbar contd. and Use of Pseudo Classes
 • 21. Pseudo Class with IMG tag
 • 22. Pseudo Class Table Styling
 • 23.1 code lecture 40.rar
 • 23. Pseudo Class example Input fields
 • 24. Display Property in CSS
 • 25. Responsive Web Design
 • 26. Media Queries
 • 27. Flexbox CSS Container
 • 28. Flexbox CSS Items
 • 29. CSS Grid Intro and Container Properties
 • 30.1 code lecture 48.rar
 • 30. CSS Grid Items Properties

 • 4. Additional Section - Bootstrap
 • 1. Bootstrap Introduction, using online
 • 2.1 CSS Practice.rar
 • 2. Bootstrap using Offline

 • 5. 50- Conclusion
 • 1. Thank You
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18258
  حجم: 2953 مگابایت
  مدت زمان: 337 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید