وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

How to Run a Consultancy

سرفصل های دوره

Structure, Leadership and Financial Management for Consultancies


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Consultancy-Leadership-Masterclass-Workbook-v1.04.docx
 • 2 - Introducing the Course
 • 3 - Introducing Balanced Consultancy
 • 4 - The 8 levers of Operational Success

 • 2 - Structure and Organisation
 • 5 - Organisational Scale
 • 5 - Organisation-scale-and-characteristics.pdf
 • 6 - Organisational Models
 • 7 - Internal Consultancy Functions
 • 8 - The Consultancy Employee Model
 • 9 - Using Permanent Employees and Contractors
 • 10 - Contractor Management Strategy.html
 • 10 - Structure-Contractor-Management-Strategy.pdf
 • 11 - Structure-What-do-Practices-do.pdf
 • 11 - What do Practices do.html
 • 12 - Lever 1 The Contractor Ratio
 • 13 - Exercise 1.html
 • 13 - Grow your consultancy.txt

 • 3 - Introducing Consultancy Leadership
 • 14 - Introducing Leadership
 • 15 - The Three Levels of Leadership
 • 16 - Leader Competence Model.html
 • 16 - Leader-Competence-Model.pdf

 • 4 - Executive Leadership
 • 17 - ELT-The-CxO-Roles.pdf
 • 17 - The Consultancy CSuite.html
 • 18 - Setting the Direction
 • 19 - Michael Zipursky on Strategy
 • 20 - Strategic Improvement
 • 21 - ELT-Strategic-Balance.pdf
 • 21 - Strategic Balance.html
 • 22 - Governance
 • 23 - Governance Failure An Example.html
 • 23 - PWC-and-Governance-Failure.pdf
 • 24 - Operating Model
 • 25 - Consultancy Processes by Function.html
 • 25 - Consultancy-Business-Processes.pdf
 • 26 - Representation
 • 27 - Lever 2 Strategic Activity
 • 28 - ELT-Thinking-about-Exit.pdf
 • 28 - Thinking about Exit.html
 • 29 - Exercise 2 Executive Leadership.html
 • 29 - Exercise 2 Executive Leadership.txt

 • 5 - Divisional Leadership
 • 30 - Alignment with Strategy
 • 31 - Team Assembly Key Roles
 • 32 - LLT-Local-Leadership-Team-Roles.pdf
 • 32 - Local Leadership Team Roles.html
 • 33 - Key Considerations when Appointing the Team
 • 34 - Forming the Delivery Team
 • 35 - Senior Ratios and Leverage
 • 36 - Lever 3 Leverage Ratio
 • 37 - DLT-Succession-Planning-Focus-Areas.pdf
 • 37 - Succession Planning
 • 38 - Evangelisations and Communication
 • 39 - Authority
 • 40 - Modelling Leadership Behaviour
 • 41 - The Reluctant Leader Thanks to Professor Laura Empson
 • 42 - Exercise 3 Divisional Leadership.html
 • 42 - Exercise 3 Divisional Leadership.txt

 • 6 - Local Leadership
 • 43 - Atmosphere and Culture
 • 43 - LLT-Aligning-the-Stars.pdf
 • 44 - Challenging the Plan and Adding Realism
 • 45 - Workforce Planning
 • 46 - Greg Alexander and Brian Saunders talking workforce planning
 • 47 - LLT-Understanding-Attrition-in-Consultancies.pdf
 • 47 - Understanding Attrition in consultancies.html
 • 48 - Using a Balanced Scorecard
 • 49 - Using Balanced KPIs
 • 50 - Professor Joe OMahoney talks KPIs and Reporting
 • 51 - Consultancy-Management-Reports.pdf
 • 51 - Reporting and Metrics
 • 52 - Coaching and Leadership Frameworks
 • 53 - Exercise 4 Balanced Scorecard.html
 • 53 - Exercise 4 Balanced Scorecard Interactive Exercise.txt
 • 54 - Lever 4 Key Performance Indicators

 • 7 - Financial Management
 • 55 - Types of Money
 • 56 - Profit and Loss Reporting
 • 57 - Budgeting
 • 58 - Exercises 5a and 5b Financial Management Budgeting and Profit and Loss.html
 • 58 - Exercise 5a.txt
 • 58 - Exercise 5b.txt
 • 59 - Setting Rates in your Consultancy
 • 60 - FIN-Contractor-Vs-Permanent.pdf
 • 60 - Financial Effect of the Contractor Ratio.html
 • 61 - Raising Rates
 • 62 - Lever 5 Rates
 • 63 - The Contracts and Invoicing Process
 • 64 - Qualitative and Quantitative Cost
 • 65 - Lever 6 Cash Control
 • 66 - Checklist Operational Leakage.html
 • 66 - Checklist-3-Levels-operational-leakage.pdf
 • 67 - Operational Leakage
 • 68 - Lever 7 Cash Control
 • 69 - Contracts Invoice and Timesheet Process.html
 • 69 - Contract-Invoice-and-Timesheet-Process.pdf
 • 70 - The Importance of Utilisation
 • 71 - Lever 8 Utilisation

 • 8 - Consultancy Functions
 • 72 - Introducing Leadership
 • 73 - Business Development
 • 74 - Client and Account Management
 • 75 - Talent Management
 • 76 - Operational Management
 • 77 - Business Enablement

 • 9 - End of Course
 • 78 - Additional Bonus Material.html
 • 78 - Balanced-Consutalncy-Snapshots-CLM-v-1-0.pdf
 • 78 - the-balanced-consultancy-6476b3fa.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36675
  حجم: 814 مگابایت
  مدت زمان: 244 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید