وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

HLD from Basics to Advanced by Concept && Coding

سرفصل های دوره

High Level Design (HLD) topics which are important for base understanding and also asked in interviews of system design

 • 0 - MVC Model View Controller Architecture
 • 1 - Network Protocols Client Server Peer 2 Peer TCP UDP etc
 • 2 - CAP Theorem
 • 3 - Microservices Design Patterns Part1 Introduction and Decomposition Pattern
 • 4 - Microservices Design Patterns Part2 SAGA Pattern Strangler Pattern CQRS
 • 5 - Scale from ZERO to MILLION Users in Detailed
 • 6 - Consistent Hashing
 • 7 - Design URL Shortening Service like TinyURL
 • 8 - BackOfTheEnvelope Estimation for System Design Interview
 • 9 - Design a KeyValue Store Dynamo DB
 • 10 - SQL vs NoSQL
 • 11 - Whatsapp System Design
 • 12 - Design Rate Limiter
 • 13 - Design Idempotent POST API Handle Duplicate Request by Idempotency Handler
 • 14 - Design High Availability System Active Passive Active Active Architecture
 • 15 - Distributed Messaging Queue Design Messaging Queue like Kafka RabbitMQ
 • 16 - Proxy vs Reverse Proxy
 • 17 - Load Balancer and Different Algorithms
 • 18 - Distributed Cache and Caching Strategies Part1 CacheAside ReadThrough
 • 19 - Distributed Cache and Caching Strategies Part2 WriteAround WriteThrough
 • 20 - Handling Distributed Transactions Part1 2PC Two Phase Commit
 • 21 - Handling Distributed Transactions Part2 3PC Three Phase Commit and SAGA
 • 22 - Database Indexing Part1 B Tree and Data Page Understanding
 • 23 - Database Indexing Part2 Clustered and Non Clustered Indexing
 • 24 - Distributed Concurrency Control Part1 Isolation Level
 • 25 - Distributed Concurrency Control Part2 Optimistic Pessimistic Concurrency
 • 26 - Two Phase Locking 2PL Part1 Basic 2PL
 • 27 - Two Phase Locking 2PL Part2 Deadlock Prevention Strategies
 • 28 - Two Phase Locking 2PL Part3 Cascading Abort and its prevention
 • 29 - OAuth 20 expalined
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31773
  حجم: 74770 مگابایت
  مدت زمان: 893 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید