وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Hibernate: Advanced Development Techniques

سرفصل های دوره

Learn Advanced Hibernate techniques for Mapping Sets, Lists, Embeddable, Enums and Inheritance


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - How To Take This Course and How To Get Help.html
 • 3 - Downloading the Source Code and PDF Files.html
 • 3 - hibernate-advanced-pdfs.zip

 • 2 - Mapping Collections Sets and Lists
 • 4 - Mapping Overview Section Roadmap
 • 5 - Mapping Sets Overview
 • 6 - Mapping Sets Going Deep
 • 7 - Mapping Sets Project Set Up
 • 7 - advanced-hibernate-starter-code.zip
 • 7 - solution-code-hibernate-hb-01-map-collections-set.zip
 • 8 - Mapping Sets Create our Entity class
 • 8 - solution-code-hibernate-hb-01-map-collections-set.zip
 • 9 - Mapping Sets Apply the ElementCollection
 • 9 - solution-code-hibernate-hb-01-map-collections-set.zip
 • 10 - Mapping Sets Create and Run the Main App
 • 10 - solution-code-hibernate-hb-01-map-collections-set.zip
 • 11 - Mapping Lists Overview
 • 12 - Mappings Lists Write Some Code
 • 12 - solution-code-hibernate-hb-02-map-collections-list.zip

 • 3 - Mapping Collections Maps Sorted Maps and Sorted Sets
 • 13 - Maps Overview
 • 14 - Maps Write Some Code
 • 14 - solution-code-hibernate-hb-03-map-collections-map.zip
 • 15 - Sorted Sets Overview
 • 16 - Sorted Sets Write Some Code Part 1
 • 16 - solution-code-hibernate-hb-04-map-collections-sortedset.zip
 • 17 - Sorted Sets Write Some Code Part 2
 • 17 - solution-code-hibernate-hb-04-map-collections-sortedset.zip
 • 18 - Sorted Maps Overview
 • 19 - Sorted Maps Write Some Code
 • 19 - solution-code-hibernate-hb-05-map-collections-sortedmap.zip

 • 4 - Mapping Components Embeddable
 • 20 - Embeddable Overview
 • 21 - Embeddable Develop an Embedded Component
 • 21 - solution-code-hibernate-hb-map-components.zip
 • 22 - Embeddable Create a Main Application
 • 22 - solution-code-hibernate-hb-map-components.zip
 • 23 - Embeddable Reuse the Address and Override the Attributes
 • 23 - solution-code-hibernate-hb-map-components.zip

 • 5 - Mapping Enums
 • 24 - Mapping Enums Overview
 • 25 - Mapping Enums Write Some Code
 • 25 - solution-code-hibernate-hb-map-enum.zip

 • 6 - Inheritance Mapping Single Table Strategy
 • 26 - Inheritance Mapping Single Table Overview Part 1
 • 27 - Inheritance Mapping Single Table Overview Part 2
 • 28 - Inheritance Mapping Single Table Coding Part 1
 • 28 - solution-code-hibernate-hb-inheritance-01-singletable.zip
 • 29 - Inheritance Mapping Single Table Coding Part 2
 • 29 - solution-code-hibernate-hb-inheritance-01-singletable.zip

 • 7 - Inheritance Mapping Table per Class Strategy
 • 30 - Inheritance Mapping Table per Class Overview Part 1
 • 31 - Inheritance Mapping Table per Class Overview Part 2
 • 32 - Inheritance Mapping Table per Class Coding Part 1
 • 32 - solution-code-hibernate-hb-inheritance-02-tableperclass.zip
 • 33 - Inheritance Mapping Table per Class Coding Part 2
 • 33 - solution-code-hibernate-hb-inheritance-02-tableperclass.zip

 • 8 - Inheritance Mapping Joined Table Strategy
 • 34 - Inheritance Mapping Joined Table Strategy Overview
 • 35 - Inheritance Mapping Joined Table Strategy Coding
 • 35 - solution-code-hibernate-hb-inheritance-03-joined.zip

 • 9 - Inheritance Mapping Mapped Superclass
 • 36 - Inheritance Mapping Mapped Superclass Overview
 • 37 - Inheritance Mapping Mapped Superclass Coding
 • 37 - solution-code-hibernate-hb-inheritance-04-mappedsuperclass.zip

 • 10 - Inheritance Mapping Recap and Comparison
 • 38 - Inheritance Mapping Recap
 • 39 - Inheritance Mapping Comparison

 • 11 - Course Summary Thank You
 • 40 - Thank You and Please Leave a Course Rating

 • 12 - Bonus
 • 41 - Bonus.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36652
  حجم: 2954 مگابایت
  مدت زمان: 207 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید