وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Headless Prestashop with Nuxt JS

سرفصل های دوره

Building Headless E-commerce Solutions: Integrating Prestashop API with Nuxt.js


1. Development Setup and Configuration
 • 1. Installing Prestashop REST Module with Nuxt
 • 2. Exploring the REST API with Nuxt
 • 3. Creating a Nuxt Project for Headless Prestashop
 • 4. Setting Up Pinia with Nuxt
 • 5. Understanding Directories Structure in Nuxt

 • 2. User Interface main elements
 • 1. Setup Routing
 • 2. Leveraging Layouts in Nuxt
 • 3. Bootstrap Setup for Nuxt
 • 4. Dynamic Header with Pinia in Nuxt
 • 5. Styling the Menu Component in Nuxt
 • 6. Footer component

 • 3. API and Data Management
 • 1. Querying Diagram Implementation with Nuxt
 • 2. Prepare the API calling workflow
 • 3. API Handler Class Implementation

 • 4. User Interface and Design
 • 1. Banner Component
 • 2. Internationalization Setup in Nuxt
 • 3. New Arrival Component
 • 4. Product Thumbnail
 • 5. Add Google Font to Nuxt 3

 • 5. Translation
 • 1. Translation Component
 • 2. Dynamic Dropdown Refactoring with Translation Persistence
 • 3. Store Refactoring for Translation Persistence
 • 4. Multi-language support for API calls
 • 5. Fix language ID during fetch
 • 6. Persist Pinia State
 • 7. Language selector default option

 • 6. Search Integration and Enhancement
 • 1. Search UI Integration
 • 2. Search API Integration
 • 3. Search Suggestions
 • 4. Improve Search Suggestions
 • 5. Search Result Page Setup
 • 6. Search Result TypeScript Integration
 • 7. Search Result Product List
 • 8. Search Result Add Filter
 • 9. Persist listing filters

 • 7. Product details page
 • 1. Setting Up PDP
 • 2. Product image carousel
 • 3. Adding Quantity Control
 • 4. Emitting Quantity Selection to Buy Box
 • 5. Stock status
 • 6. Product options
 • 7. Handling Size Selection
 • 8. Managing Color Selection
 • 9. Handling Price Display
 • 10. HANDBRAKE Implementing Computed Options
 • 11. Setup cookies for API calls
 • 12. Understand product attributes
 • 13. Creating an Add-to-Cart Component
 • 14. Add to cart API
 • 15. Implementing an Add-to-Cart Modal
 • 16. Display cart product count
 • 17. HANDBRAKE essentials data

 • 8. Checkout and beyond
 • 1. Customer account ( API exploring )
 • 2. My account page UI
 • 3. Form input validation
 • 4. Authentication
 • 5. Handling Error Invalid Credentials
 • 6. My account page
 • 7. Persist user session
 • 8. Implement logout functionality
 • 9. Forms Switcher
 • 10. Sign-up Process
 • 11. View Orders History
 • 12. View order details
 • 13. Edit Account Information
 • 14. HANDBRAKE Update account information
 • 15. Route Middleware
 • 16. Fix definePageMeta within a component
 • 17. Introduction to Checkout
 • 18. Optimizing Cart Page
 • 19. Displaying Subtotal on Cart Page
 • 20. Get shipping addresses
 • 21. List shipping addresses
 • 22. Selecting Shipping Addresses
 • 23. Display shipping address info
 • 24. Persist selected shipping address
 • 25. Choosing Carrier
 • 26. Exploring Payment Options
 • 27. Rendering Payment Options
 • 28. Payment postman demo
 • 29. Submitting Payment
 • 30. Confirmation Message for Payment
 • 31. The wrap up
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36650
  حجم: 3585 مگابایت
  مدت زمان: 459 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید