وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

HABITS: Psychology of Changing a Habit

سرفصل های دوره

Program for creating and changing habits. Gain a deep understanding of the psychology of personal change.


1 - Pillars of change
 • 1 - How change actually happens
 • 2 - Why you ve tried and failed
 • 3 - How our mind works
 • 4 - The 3 Pillars of success for change
 • 5 - Practical Exercises.html
 • 6 - Reserve your trial for 21 days
 • 7 - Practical Exercises.html

 • 2 - How habits work
 • 8 - How habits are born
 • 9 - Practical Exercises.html
 • 10 - The key to a habit lasting
 • 11 - Practical Exercises.html
 • 12 - The pillars to change habits
 • 13 - Practical Exercises.html

 • 3 - The Science of changing habits
 • 14 - Emotional threshold
 • 15 - Practical Exercises.html
 • 16 - Decide what you really want
 • 17 - Practical Exercises.html
 • 18 - Remove Doubts
 • 19 - Practical Exercises.html
 • 20 - Scratching the emotional CD
 • 21 - Practical Exercises.html
 • 22 - Create a new alternative
 • 23 - Practical Exercises.html
 • 24 - The power of conditioning
 • 25 - Practical Exercises.html
 • 26 - Follow the plan
 • 27 - Practical Exercises.html

 • 4 - Alphas Habits
 • 28 - Understanding what Alphas habits are
 • 29 - Practical Exercises.html
 • 30 - The power of decision
 • 31 - Practical Exercises.html
 • 32 - Preview your new selfimage
 • 33 - Practical Exercises.html
 • 34 - Willpower
 • 35 - Practical Exercises.html
 • 36 - Win
 • 37 - Practical Exercises.html

 • 5 - Getting addicted to success
 • 38 - Ritual of success
 • 39 - Practical Exercises.html
 • 40 - The 21day challenge
 • 41 - Practical Exercises.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29324
  حجم: 2978 مگابایت
  مدت زمان: 119 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید