وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

GRUNT js: Automate web development tasks and save your time

سرفصل های دوره

Save time automating web development tasks like compressing CSS/JS files on fly. Set Grunt and enjoy your free time!


1 - Introduction
 • 1 - What is Gruntjs
 • 2 - Who Am I
 • 3 - What you will know after this course

 • 2 - Installation Configuration
 • 4 - Installation of great editor for Gruntjs
 • 5 - Nodejs npm gruntcli
 • 6 - 5-Installation-And-Configuration-Of-Grunt-Source.zip
 • 6 - Configuration of Gruntfilejs and packagejson
 • 6 - Grunt The JavaScript Task Runner.txt
 • 7 - Fast summary of Installation Configuration.html

 • 3 - Grunt Plugins
 • 8 - 7.installing-and-executing-tasks-autoprefixer-source.zip
 • 8 - Installing and executing tasks on example using Autoprefixer
 • 8 - nDmitrygruntautoprefixer.txt
 • 9 - 5-Installation-And-Configuration-Of-Grunt-Source.zip
 • 9 - How to configure tasks on example using Autoprefixer
 • 10 - 10-Watching-For-Changes-Source.zip
 • 10 - Watching for Changes contribwatch
 • 10 - gruntcontribwatch.txt
 • 11 - 9-Css-Compressor-Source.zip
 • 11 - Automatically Compressing CSS files contribcssmin
 • 11 - gruntjsgruntcontribcssmin.txt
 • 12 - 11-Js-Compressor-Source.zip
 • 12 - Automatically Compressing and merging JS files gruntcontribuglify
 • 12 - gruntcontribuglify.txt
 • 13 - 12-Loading-Many-Grunt-Modules-At-Once-Source.zip
 • 13 - Load many grunt tasks at once
 • 13 - loadgrunttasks.txt
 • 14 - Image Optimisation
 • 14 - gruntjsgruntcontribimagemin.txt
 • 15 - 14-Grunt-Newer.zip
 • 15 - Compressing images only if a new one is added gruntnewer
 • 15 - tschaubgruntnewer.txt
 • 16 - JShint find bugs in your Javascript code instantly
 • 16 - Source-Codes.zip
 • 16 - gruntjsgruntcontribjshint.txt
 • 17 - Run many tasks at once and improve the speed gruntconcurrent
 • 17 - Source-Codes.zip
 • 17 - sindresorhusgruntconcurrent.txt

 • 4 - Summary
 • 18 - What after this course

 • 5 - BONUS
 • 19 - Bonus Links to my other courses.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31039
  حجم: 1460 مگابایت
  مدت زمان: 100 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید