وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Group Policy Fundamentals

سرفصل های دوره

This course provides you with the skills needed to implement Group Policy within your Windows environment. You will see the key techniques required to successfully deploy GP and learn from my 20 years of experience and tips for Group Policy success.


0. Course Overview
 • 0. Course Overview

 • 1. Getting Started with Group Policy
 • 0. Local vs. AD GPOs
 • 1. Demo- Local vs. AD GPOs
 • 2. Creating, Editing, and Linking GPOs, and Understanding ADMX
 • 3. Demo- Creating, Editing, and Linking GPOs, and Creating ADMX Central Store
 • 4. Managing and Restoring the Default GPOs
 • 5. Demo- Managing and Restoring the Default GPOs
 • 6. Starter GPOs and Module Summary

 • 2. Group Policy Management
 • 0. Group Policy Backup and Recovery
 • 1. Demo- Group Policy Backup and Recovery
 • 2. GPO Migration Tables
 • 3. Demo- Using GPO Migration Tables
 • 4. Delegation in Group Policy
 • 5. Demo- Delegating Group Policy Management
 • 6. Group Policy Replication Status and Module Summary

 • 3. Understanding Group Policy Processing
 • 0. Group Policy Inheritance
 • 1. Group Policy Loopback Processing
 • 2. Demo- Group Policy Processing and Loopback
 • 3. GPO Filtering
 • 4. Demo- GPO Filtering
 • 5. Understanding Group Policy Processing
 • 6. Demo- Modifying GPO Processing and Manual Refresh
 • 7. Summary

 • 4. Configuring Windows Server 2019 Group Policy Settings
 • 0. Software Installation and Folder Redirection
 • 1. Demo- Software Installation and Folder Redirection
 • 2. Administrative Templates, Security Baselines, and Custom ADMX Files
 • 3. Demo- Administrative Templates, Security Baselines, and Custom ADMX Files
 • 4. Printers, Drive Maps, Power Options, and Custom Registry
 • 5. Demo- Printers, Drive Maps, Power Options, and Custom Registry
 • 6. MS Edge, File, Folder, and Shortcut Deployment
 • 7. Demo- MS Edge, File, Folder, and Shortcut Deployment and Summary

 • 5. Configuring Windows Server 2019 Audit Policies
 • 0. Legacy vs. Advanced Audit Policy
 • 1. Demo- Legacy vs. Advanced Audit Policy
 • 2. Configuring Audit Policy and PowerShell Logging
 • 3. Demo- Configuring Audit Policy and PowerShell Logging
 • 4. Module Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 4097
  حجم: 328 مگابایت
  مدت زمان: 200 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 دی 1401
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید