وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Graphic Design Masterclass Bootcamp from Beginner to Expert

سرفصل های دوره

Learn graphic design whit adobe photoshop illustrator lightroom canva and make stunning graphics with combine of them


1. Photo Editing With Lightroom
 • 1. Introduction
 • 2. Introduction to Adobe Lightroom
 • 3. Auto lighting and colouring multiple images
 • 4. Resetting changes and using light exposure contrast and HIghlights
 • 5. TEMPERATURE, WHITE BALANCE AND WHITE BALANCE EYEDROPPER IN LIGHTROOM
 • 6. Applying custom setting to multiple images, Saturation and Vibrances
 • 7. LIGHTROOM REMIXES
 • 8. ORGANIZING THE WORKSPACE
 • 9. SHARING IMAGES WITH CLIENT AND ADDING WATERMARK
 • 10. Cropping and Straightening
 • 11. Linear and Radial Masking
 • 12. Brush and Subject Masking
 • 13. Effects and Difference between Contrast and Clarity
 • 14. Using healing brush, Removing objects and Skin retouching
 • 15. Class Project-1
 • 16. Class Project-2

 • 2. Graphics Design with Photoshop
 • 1. Introduction
 • 2. Taking a tour of Photoshop
 • 3. Opening a file, editing and Saving
 • 4. Layering and Masking
 • 5. Creating Selection
 • 6. Selection tool and Saving Selection
 • 7. Levels and Curves
 • 8. Hue, Saturation and Colour Balance
 • 9. Cropping and Resizing Images
 • 10. Adding text to an Image
 • 11. Basic of Liquify Tool
 • 12. Project on how to do a background blur
 • 13. Project on Skin Retouching
 • 14. Class Project-1
 • 15. Class Project-2

 • 3. Digital Art and Graphics with Canva
 • 1. Introduction
 • 2. Project on creating a Digital Art 1
 • 3. How to make a Commercial Ad in Canva
 • 4. Project on creating a Product Banner
 • 5. Project on Photo Manipulation in Canva
 • 6. Project on Speed Effect in Canva
 • 7. Project on Inner Shadow Text Effect
 • 8. Creating a 3D effect in Canva
 • 9. Creating a B-Roll Footage in Canva
 • 10. Project on designing a business card
 • 11. Project on designing a Poster
 • 12. Project on Editing video in Canva
 • 13. Tips and Tricks in Canva
 • 14. Project on Double Exposure Effect
 • 15. Project on Combining and Blending Photos in Canva
 • 16. Class Project 1
 • 17. Class Project 2

 • 4. Graphics and Illustration with Adobe Illustrator
 • 1. Introduction
 • 2. Introduction to Adobe Illustrator
 • 3. How to draw using shapes in Illustrator
 • 4. Using Shape builder tool
 • 5. Draw with the Shape builder tool
 • 6. Project on creating logo shapes in Illustrator
 • 7. Drawing with the pencil tool
 • 8. Drawing with the Curvature Tool
 • 9. Using the Pen tool
 • 10. How to use Brushes in Illustrator
 • 11. Drawing with the width tool
 • 12. Using type and fonts in Illustrator
 • 13. Typing on a Path in Illustrator
 • 14. Difference between RGB and CMYK Colours
 • 15. Take colour from Images using Eyedropper Tool
 • 16. Masking Image inside Shape
 • 17. Class Project-1
 • 18. Class Project-2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27656
  حجم: 9992 مگابایت
  مدت زمان: 1025 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 آذر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید