در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

GitHub Issues and Projects for Teams

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

With the plethora of issue-tracking tools out there, it can be challenging and confusing to plan and execute collaboration between and within teams. Github Issues, alongside Projects, can maximize autonomy and productivity within your organization, covering all points of a cross-functional team, including engineering, product, and design on one platform. In this course, instructor Teresa Luz Miller helps you help your team members learn how to effectively communicate with each other on the same platform to ensure productivity and collaboration is set across all levels of a team. Teresa guides you through the basics of creating an issue, using task lists, adding assignees, and linking pull requests. She shows you how to manage labels and milestones and use templates. Teresa goes over ways to manage issues, create a project, attach and remove existing issues, manage iterations, and more. Plus, she explains best practices for teamwork planning, as well as managing issues and projects.


01 - Introduction
 • 01 - Collaboration at its finest with GitHub issues and projects
 • 02 - What you should know

 • 02 - 1. Basics of Issues
 • 01 - Creating an issue
 • 02 - Using task lists
 • 03 - Adding assignees
 • 04 - Linking pull requests
 • 05 - Managing labels
 • 06 - Managing milestones
 • 07 - Using templates
 • 08 - Challenge DIY issue
 • 09 - Solution DIY issue

 • 03 - 2. Managing Issues
 • 01 - Marking duplicates
 • 02 - Closing and deleting an issue
 • 03 - Pinning an issue
 • 04 - Viewing all issues

 • 04 - 3. Basics of Projects
 • 01 - Creating a project
 • 02 - Attaching and removing issues to and from a project board
 • 03 - Toggling view and layout
 • 04 - Managing iterations
 • 05 - Automation through workflows
 • 06 - Challenge DIY project
 • 07 - Solution DIY project

 • 05 - 4. Combining Knowledge
 • 01 - Using issues and projects for teamwork planning
 • 02 - Best practices for managing issues and projects

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps