وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Gin 1 Fundamentals

سرفصل های دوره

Gin is a fast, lightweight framework that simplifies the creation of web applications and services. This course will teach you how to use Gin to create clean and well-structured web-based programs.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Parts of a Web Application
 • 3. Advantages of Gin
 • 4. Characteristics of Gin
 • 5. Overview of Gins Website and Source Repository
 • 6. Course Prerequisites
 • 7. Demo - Hello, world!
 • 8. Course Overview

 • 03. Routing Requests
 • 01. Introduction
 • 02. Static Routes
 • 03. Serving Files
 • 04. Demo - Serving Files
 • 06. Routing with HTTP Methods
 • 07. Demo - Routing with HTTP Methods
 • 09. Parameterized Routing
 • 10. Demo - Parameterized Routing
 • 12. Route Groups
 • 13. Demo - Route Groups
 • 14. Summary

 • 04. Working with Requests
 • 01. Introduction
 • 02. Working with the http.Request Object
 • 03. Demo - The http.Request Object
 • 05. Retrieving Route Parameters
 • 06. Retrieving Query Parameters
 • 07. Retrieving Post From Data
 • 08. Demo - Retrieving Request Data
 • 10. Data Binding
 • 11. Demo - Data Binding
 • 13. Data Validation
 • 14. Demo - Data Validation
 • 16. Summary

 • 05. Generating Responses
 • 01. Introduction
 • 02. Sending Files
 • 03. Sending Arbitrary Data
 • 04. Demo - Sending Arbitrary Data
 • 06. Streaming Response Data
 • 07. Demo - Streaming Response Data
 • 09. Rendering HTML
 • 10. Demo - Rendering HTML
 • 12. Sending Other Structured Data
 • 13. Demo - Sending JSON Data
 • 15. Summary

 • 06. Using Middleware
 • 01. Introduction
 • 02. Defining Middleware
 • 03. Pre-made Middleware
 • 04. Demo - Using Built-in Middleware
 • 06. Demo - Using Third-party Middleware
 • 08. Creating Custom Middleware
 • 09. Demo - Creating Custom Middleware
 • 11. Summary

 • 7. Testing and Error Handling
 • 1. Introduction
 • 2. Testing Gin Applications
 • 3. Demo - Testing Applications
 • 4. Error Management
 • 5. Demo - Error Management
 • 6. Handling Panics
 • 7. Demo - Handling Panics
 • 8. Course Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17352
  حجم: 367 مگابایت
  مدت زمان: 185 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید