وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Getting started with Ecto: Fundamentals and overview

سرفصل های دوره

Learn about Ecto Changeset, Migrations, Schema, Repo and Query from the beginning


1. Introduction
 • 1. What you will learn in this course

 • 2. Fundamentals of a Changeset
 • 1. Setting up a Mix project
 • 2. Changeset Casting
 • 3. Changeset Putting changes dynamically (part 1)
 • 4. Changeset Putting changes dynamically (part 2)
 • 5. Changeset `data` vs `changes`
 • 6. Changeset Validations (part 1)
 • 7. Changeset Validations (part 2)

 • 3. Ecto Changeset in a real database
 • 1. Setting up a simple docker database and a Phoenix app
 • 2. Phoenix what do its generators do
 • 3. Ecto Migrations
 • 4. Structs vs Changesets
 • 5. Ecto Migration Adding a unique index
 • 6. Ecto Schema Adding a unique constraint
 • 7. Changing tables primary id key to an UUID
 • 8. Adding an index to a UUID column
 • 9. Embedded schema embeds one
 • 10. Embedded schema embeds many
 • 11. Embedded schema Validating embeds
 • 12. Associations has many association
 • 13. Associations has one association
 • 14. Associations has many through
 • 15. Associations has many with UUID as foreign key
 • 16. Associations Casting associations on multiple levels

 • 4. Ecto.Repo and database records
 • 1. Repo.insert and Repo.update
 • 2. Repo.all, Repo.get, Repo.get by
 • 3. Ecto.Query object and where clause
 • 4. Creating a Context module listing records
 • 5. Creating a Context module creating records
 • 6. Creating a Context module updating records
 • 7. Creating a Context module getting records
 • 8. Creating a Context module deleting records
 • 9. Seeding data
 • 10. More on Querying where, select, group by, order by, offset, limit
 • 11. Database transactions and rolling back
 • 12. Repo.insert all.update all and their limitations
 • 13. Repo.update all
 • 14. Ecto.Multi

 • 5. Testing
 • 1. Testing Changesets
 • 2. Testing Contexts list all
 • 3. Testing Contexts get one
 • 4. Testing Contexts create, update, delete
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34026
  حجم: 3169 مگابایت
  مدت زمان: 210 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید