در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Fusion 360 : Learn CAD and Earn Money Online

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn how to create eye-catching 3D designs in Fusion 360 and then monetize your skills.


1 - Introduction
 • 1 - Fusion 360 User Interface

 • 2 - 2D and 3D commands in fusion 360
 • 2 - 2D commands in Fusion 360
 • 3 - 3D commands in Fusion 360

 • 3 - Product design flow
 • 4 - Product Design Theory

 • 4 - Drill machine design
 • 5 - Design minimilistic drill machine
 • 5 - drill-machine.zip
 • 6 - 3D photorealistic rendering of drill machine

 • 5 - Minimilistic 3d design of headphone
 • 7 - 3D design of headphone
 • 7 - headphone.zip
 • 8 - 3D photorealistic rendering of headphone

 • 6 - Smart toy robot design for kids
 • 9 - 3D modeling and rendering of toy robot in fusion 360
 • 9 - robot.zip

 • 7 - Robotic arm design
 • 10 - 3D design and rendering of robotic arm
 • 10 - robot-arm.zip

 • 8 - Modern chair design in fusion 360
 • 11 - 3D modeling and rendering of chair
 • 11 - chair.zip

 • 9 - Creat eye cating portfolio
 • 12 - Create eye catching potfolio in Canva

 • 10 - 7 Different ways to monitize your design skills
 • 13 - Earn money using 3D design skill

 • 11 - Course complition
 • 14 - Course complition