در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Fundamentals of Java Testing

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you to write automated tests for your code and how to implement this in Java including Junit, TDD and how to structure your code for testability.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Testing Code
 • 1. Introduction
 • 2. The Testing Hierarchy
 • 3. Writing Test Code
 • 4. Writing Test Code (Live Coding)
 • 5. Components of a Test
 • 6. Components of a Test (Live Coding)
 • 7. Exceptions, Failures, and Errors
 • 8. Exceptions, Failures, and Errors (Live Coding)

 • 3. Writing Good Tests
 • 1. Introduction
 • 2. What Makes a Good Test
 • 3. Test Code
 • 4. Diagnostics
 • 5. Live Coding
 • 6. Common Code
 • 7. Hamcrest Matchers
 • 8. Hamcrest Matchers (Live Coding)
 • 9. Summary

 • 4. Introducing Test-driven Development
 • 1. Introduction
 • 2. What Is TDD
 • 3. TDD Live Coding
 • 4. Triangulating
 • 5. Triangulating (Live Coding)
 • 6. Completing Triangulating (Live Coding)
 • 7. Conclusion

 • 5. Testing with Dependencies
 • 1. Introduction
 • 2. Dependency Injection
 • 3. Dependency Injection (Live Coding)
 • 4. Test Doubles
 • 5. Test Doubles (Live Coding)
 • 6. Dependency Injection with Spring (Live Coding)
 • 7. Dependency Injection with Guice (Live Coding)
 • 8. Conclusion

 • 6. Introduction to Outside-In Testing
 • 1. Introduction
 • 2. ApplicationRunner Live Coding
 • 3. Application Components Live Coding
 • 4. Sales Report Live Coding
 • 5. Completing the Application Live Coding
 • 6. Conclusions