وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fundamentals for Sewing: Learn the basic skills for sewing

سرفصل های دوره

Achieve a solid foundation of the basic but most essential sewing skills to begin your sewing journey.


1 - Getting the most out of this course
 • 1 - TheSewingTeacher-FundamentalsForSewing-SkillsChecklist.pdf
 • 1 - Welcome to the Fundamentals For Sewing course

 • 2 - Sewing Basics
 • 2 - Sewing Room Safety
 • 2 - TheSewingTeacher-SewingRoomSafety-2.pdf
 • 3 - Basic Sewing Terms
 • 3 - TheSewingTeacher-Glossary-of-Terms.pdf
 • 4 - TheSewingTeacher-Textiles-Equipment.pdf
 • 4 - Tools of the Trade

 • 3 - Setting Up A Sewing Machine
 • 5 - Anatomy of a Sewing Machine
 • 5 - TheSewingTeacher-AnatomyOfSewingMachine.pdf
 • 6 - Making a Bobbin
 • 7 - Threading a Sewing Machine
 • 8 - How to use a Needle Threader
 • 9 - How to use an Automatic Needle Threader
 • 10 - TheSewingTeacher-AnatomyOfaSewingMachineNeedle.pdf
 • 10 - TheSewingTeacher-GuideToSewingMachineNeedles.pdf
 • 10 - Types of Sewing Machine Needles
 • 11 - Changing the Needle on a Sewing Machine

 • 4 - Fabric Basics
 • 12 - 1-TheSewingTeacher-FabricBasics-TypesOfFabric.pdf
 • 12 - Types of Fabric
 • 13 - 2-TheSewingTeacher-FundamentalsForSewing-FabricAnatomy.pdf
 • 13 - Anatomy of Fabric
 • 14 - Marking Fabric for Sewing
 • 15 - How to Pin Fabric

 • 5 - Thread Basics
 • 16 - Choosing the Correct Thread Type
 • 16 - TheSewingTeacher-ChoosingCorrectThread-REFERENCE-sheet.pdf
 • 16 - TheSewingTeacher-ChoosingCorrectThread-Worksheet.pdf
 • 17 - How to Choose the Correct Thread Colour
 • 17 - TheSewingTeacher-SelectingThreadColour.pdf

 • 6 - Getting Ready To Sew
 • 18 - How to use the Stitch Practice Worksheets
 • 18 - TheSewingTeacher-SEWING-PRACTICE-SHEETS.pdf
 • 19 - Sewing Corners Learning to Pivot
 • 20 - Using the Foot Pedal to control the speed of a Sewing Machine
 • 21 - Fabric Samples Stitch Practicing
 • 21 - TheSewingTeacher-FundamentalsForSewing-StitchPractice.pdf
 • 22 - How to Unpick Stitches if youve made a mistake

 • 7 - Seams
 • 23 - Seam Allowance What it is and Why its important
 • 24 - How to Sew a Closed Seam
 • 25 - How to Sew an Open Seam
 • 26 - Why Finish Seams with a ZigZag Stitch

 • 8 - Sewing Pattern Basics
 • 27 - 1-TheSewingTeacherFundamentalsForSewing-ReadingABasicSewingPattern.pdf
 • 27 - How to Read a Basic Sewing Pattern
 • 28 - How to Read a Sewing Pattern Book
 • 29 - 3-TheSewingTeacher-BodyMeasurementChart.pdf
 • 29 - 3-TheSewingTeacher-PatternEnvelopeFabricYardageConversionsReference.pdf
 • 29 - 3-TheSewingTeacher-ReadingASewingPatternEnvelope.pdf
 • 29 - How to Read a Sewing Pattern Envelope
 • 30 - Laying Out Fabric for Simple Patterns
 • 31 - How to Cut Out Fabric

 • 9 - Sewing a Standard Bookmark
 • 32 - OPTIONAL Make a Standard Bookmark Pattern
 • 33 - Standard Bookmark Supplies
 • 33 - The-SewingTeacher-FundamentalsForSewing-StandardBookMark-Instructions-2.pdf
 • 34 - Pinning the Pattern and Cutting the Fabric
 • 35 - Pinning the Bookmark Together
 • 36 - Sewing the Bookmark Together
 • 37 - Clipping the Corners and Inverting
 • 38 - Pressing and Topstitching

 • 10 - Sewing a Standard Envelope Pillowcase
 • 39 - Making a Standard Pillowcase Pattern
 • 39 - The-SewingTeacher-FundamentalsForSewing-StandardEnvelopePillowcase.pdf
 • 40 - Standard Envelope Pillowcase Supplies
 • 41 - Pinning the Pattern and Cutting the Fabric
 • 42 - Pinning and Sewing the Pillow Entrance Hems
 • 43 - Pinning the Pillowcase Together and Creating the Envelope Flap
 • 44 - Sewing the Pillowcase Together
 • 45 - Clipping the Corners Inverting and Inserting the Pillow

 • 11 - Sewing a Basic Drawstring Bag
 • 46 - Basic Drawstring Bag Supplies
 • 46 - The-SewingTeacher-FundamentalsForSewing-BasicDrawstringBag-Instructions.pdf
 • 47 - Pinning the Pattern Cutting the Fabric
 • 48 - Joining the Metric Flat Fat or Fat Quarter Yard Pieces Together
 • 49 - Pinning and Sewing the Drawstring Casing
 • 50 - Pinning the Drawstring Bag Together
 • 51 - Sewing the Drawstring Bag Together
 • 52 - Inverting the Drawstring Bag
 • 53 - OPTIONAL Making a Drawstring
 • 54 - Inserting the Drawstring

 • 12 - Sewing a Multipurpose Wrap
 • 55 - Wrap Supplies
 • 56 - Pinning the Pattern and Cutting the Fabric
 • 57 - Preparing the Pocket
 • 58 - Stitching the Pocket to the Lining
 • 59 - Attaching the Ribbon
 • 60 - Stitching the Wrap together
 • 61 - Clipping the Corners Inverting and Topstitching

 • 13 - Thank You
 • 62 - Fundamentals For Sewing by The Sewing Teacher course feedback.txt
 • 62 - Thank You
 • 62 - TheSewingTeacher-FundamentalsForSewing-CertificateOfAchievement.pdf
 • 62 - TheSewingTeacher-FundamentalsForSewing-WorksheetANSWERS.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37172
  حجم: 4759 مگابایت
  مدت زمان: 151 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید