وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Functional Programming with Python Comprehensions

سرفصل های دوره

Functional Programming with Python: Harness the Power of Comprehensions for Clearer, Concise, and Efficient Code.


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Imperative vs Declarative
 • 1.1 Programming Paradigms For Beginners.html
 • 1.2 Programming Paradigms.pptx
 • 1. Programming Paradigms
 • 2. Imperative Programming
 • 3.1 Declarative Programming.pptx
 • 3.2 Declarative Thinking & Programming.html
 • 3.3 imperative vs declarative.zip
 • 3.4 Python Programming Styles.html
 • 3. Declarative Programming
 • 4. Programming Paradigms - Knowledge Check.html

 • 3. The Cornerstones of Comprehensions
 • 1.1 Action Source Condition.pptx
 • 1. Action, Source, Condition
 • 2.1 An Imperative vs Declarative Deep Dive.html
 • 2.2 Converting From Imperative to Declarative.pptx
 • 2. Converting from Imperative to Declarative
 • 3. Comprehensions - Knowledge Check.html

 • 4. List Comprehensions
 • 1.1 basic list comprehensions.zip
 • 1.2 First List Comprehensions - HD 1080p
 • 1.3 Your First List Comprehensions.pptx
 • 1. Our First List Comprehensions
 • 2. Passing User Defined Functions as Actions
 • 3.1 Applying A Simple Condition.pptx
 • 3.2 list comprehensions with conditions.zip
 • 3. Applying a Simple Condition
 • 4.1 Complex Conditions.pptx
 • 4. Using Complex Conditions
 • 5.1 list comprehensions with user defined functions.zip
 • 5. Passing a User Defined Function as a Condition
 • 6.1 The Walrus Operator.pptx
 • 6.2 walrus operator.zip
 • 6. The Walrus Operator
 • 7.1 if else list comprehension.zip
 • 7.2 Using Else in a List Comprehension.pptx
 • 7. Using Else in a List Comprehension
 • 8.1 Comprehension Alternatives.pptx
 • 8.2 map and filter examples.zip
 • 8. Alternatives to Comprehensions
 • 9.1 Experimenting With Actions.pptx
 • 9.2 experimentswithactions.zip
 • 9.3 python zen.txt
 • 9. Experimenting with Actions
 • 10.1 listcompchallenge.zip
 • 10. Stop and Code! - List Comprehensions
 • 11. List Comprehensions - Knowledge Check.html
 • 12. List Comprehensions - Coding Challenge 1.html
 • 13. List Comprehensions - Coding Challenge 2.html
 • 14. List Comprehensions - Coding Challenge 3.html

 • 5. Set Comprehensions
 • 1.1 Brief Primer on Sets.pptx
 • 1.2 set basics.zip
 • 1.3 setprimer.zip
 • 1. A Brief Primer on Sets
 • 2.1 Set Comprehensions.pptx
 • 2.2 set comprehension examples.zip
 • 2. Basic Set Comprehensions
 • 3.1 setcompchallenges.zip
 • 3. Stop and Code! - Set Comprehensions
 • 4. Set Comprehensions - Knowledge Check.html
 • 5. Set Comprehensions - Coding Challenge.html

 • 6. Generator Comprehensions
 • 1.1 generator example.zip
 • 1.2 HTTPBin - Use this to send Web Requests to!.html
 • 1.3 What is a Generator.pptx
 • 1. What is a Generator
 • 2.1 generator expression examples.zip
 • 2.2 Retrieving Items from a Generator Comprehension.pptx
 • 2.3 timeit example.zip
 • 2. Retrieving Items from your Generator Comprehension
 • 3.1 generator challenge.zip
 • 3. Stop and Code! - Generator Comprehensions
 • 4. Generator Comprehensions - Knowledge Check.html
 • 5. Generator Comprehensions - Coding Challenge 1.html
 • 6. Generator Comprehensions - Coding Challenge 2.html

 • 7. Dictionary Comprehensions
 • 1.1 basic dictionary comprehensions.zip
 • 1.2 Dictionary Comprehension Basics.pptx
 • 1. Dictionary Comprehension Basics
 • 2.1 Applying Functions to KeysValues.pptx
 • 2. Applying Functions to KeysValues
 • 3.1 dictionary comprehensions with complex conditions.zip
 • 3.2 Using Conditions with Dictionary Comprehensions.pptx
 • 3. Using Conditions with Dictionary Comprehensions
 • 4. Dictionary Comprehensions - Knowledge Check.html
 • 5. Dictionary Comprehensions - Coding Challenge 1.html
 • 6. Dictionary Comprehensions - Coding Challenge 2.html

 • 8. Nested Comprehensions
 • 1.1 Nested Comprehensions.pptx
 • 1.2 nested comprehension examples.zip
 • 1. A Comprehension inside a Comprehension - How does that work
 • 2.1 Nested Comprehensions - Worked Examples.pptx
 • 2.2 nested comps worked examples.zip
 • 2. Nested Comprehensions - Worked Examples
 • 3.1 nested comps stop and code.zip
 • 3. Stop and Code! - Nested Comprehensions
 • 4. Nested Comprehensions - Knowledge Check.html
 • 5. Nested Comprehensions - Coding Challenge.html

 • 9. The Monthly Comprehension Challenge - Apply Your Knowledge!
 • 1. Monthly Comprehension Challenge - September 2023.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34803
  حجم: 508 مگابایت
  مدت زمان: 316 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید