وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Full-Stack Mobile Development: Flutter, Figma, and Firebase

سرفصل های دوره

Mobile App Mastery: Flutter, Figma, Firebase, Riverpod, Stripe Integration, Building a Multi-shop App - [2024 Edition]


1 - Introduction
 • 1 - Introduction To Figma Section

 • 2 - Register Page For Vendors
 • 2 - Register page for vendors

 • 3 - User SignUp Screen On Figma
 • 3 - User SignUp Screen On Figma

 • 4 - Home Screen Design
 • 4 - Header Part
 • 5 - Carousel Part
 • 6 - Categories Design
 • 7 - Recommended Product Design
 • 8 - Popular Product Design
 • 9 - Bottom Navigation Bar Design

 • 5 - Cart Screen Design
 • 10 - Cart Screen Design

 • 6 - Flutter Firebase Build Multi Vendor App
 • 11 - Create Project
 • 12 - Mvc Structure
 • 13 - Configure Assets
 • 13 - assets.zip
 • 14 - Google Fonts Package

 • 7 - Authentication Ui
 • 15 - Create Login Screen
 • 16 - Create Login Screen Ui
 • 17 - Create Signin Button
 • 18 - Create Advance Login Button
 • 19 - Create Register Screen

 • 8 - Form Validation
 • 20 - Using Validator
 • 21 - Login Screen Validator

 • 9 - Firebase Integration
 • 22 - Add Firebase Packages
 • 23 - Integrate Firebase

 • 10 - Handling User Input
 • 24 - Store Login Input
 • 25 - Assignment
 • 26 - Solution

 • 11 - User Authentication With Firebase
 • 27 - Setup Firebase
 • 28 - Create New User
 • 29 - Store in Cloud
 • 30 - Navigate User
 • 31 - Login User
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34012
  حجم: 3665 مگابایت
  مدت زمان: 346 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید