وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Full python Masterclass, From a beginner to employed

سرفصل های دوره

Python, Software engineering, Entry-level roles


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. How to stay motivated.html
 • 3. How to get Support.html

 • 2. Software Setup
 • 1. Setting up pycharm on windows
 • 2. Setting up Pycharm on Mac or Linux.html
 • 3. Setting Up VSCode.html

 • 3. Python Basics
 • 1. Introduction
 • 2. The print Statement
 • 3. Variables
 • 4. Variables 2
 • 5. The input statement

 • 4. Control flow
 • 1. The if Statement
 • 2. Elif Statement
 • 3. Else statement
 • 4. Nested Ifs

 • 5. Loops
 • 1. While loops
 • 2. Break and continue statements
 • 3. The for loop
 • 4. Range based For loop
 • 5. Nested loops

 • 6. Data structures in python
 • 1. Intoduction to strings
 • 2. String Slicing
 • 3. Modifying Strings
 • 4. String Concatenation
 • 5. All string Methods Cheatsheet.html
 • 6. Introduction to lists
 • 7. Inserting Items
 • 8. Removing Elements
 • 9. List Comprehension
 • 10. All List Methods Cheatsheet.html
 • 11. Tuples
 • 12. Unpacking Tuples
 • 13. All Tuple Methods Cheatsheet.html
 • 14. Dictionaries
 • 15. Modifying Dictionaries
 • 16. Loops with dictionaries
 • 17. Nested Dictionaries
 • 18. Dictionary methods cheatsheet.html

 • 7. Function
 • 1. Introduction to functions
 • 2. Passing Arguements
 • 3. Arbitrary Arguements
 • 4. The return Statement
 • 5. Input and return Types
 • 6. Recursion

 • 8. Introduction to OOP
 • 1. Intro to OOP
 • 2. Constructors
 • 3. Getters, Setters and str
 • 4. Using Functions
 • 5. del Keyword

 • 9. Inheritance
 • 1. Intro to inheritance
 • 2. In depth inheritance

 • 10. THE COURSE IS NOT FINISHED YET (More sections will be added soon)
 • 1. MORE SECTIONS COMING SOON.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36618
  حجم: 1540 مگابایت
  مدت زمان: 372 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید