وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fortigate Practical Lessons

سرفصل های دوره

Learn Networking by doing it!


1. Introduction
 • 1. Introduction.html
 • 2. Basic Networking refresh session

 • 2. Getting started
 • 1.1 FGT Image.zip
 • 1.2 IoS Image.zip
 • 1.3 juniper-vjunos-switch.zip
 • 1. Resources.html
 • 2. Installing gns3 on Windows
 • 3.1 fortigate.zip
 • 3.2 iosv-l2.zip
 • 3.3 juniper-vjunos-switch.zip
 • 3.4 vJunos Switch.html
 • 3. Importing images in GNS3
 • 4. Topology Presentation
 • 5.1 Build Sheet.xlsx
 • 5. Build sheet
 • 6. Feedback.html

 • 3. Customer A LAN
 • 1. Setting up management access
 • 2.1 intswa config.zip
 • 2. Switch configuration
 • 3.1 LACP.pdf
 • 3. How LACP Works.html
 • 4.1 cmra fg config.zip
 • 4. Firewall LACP and DHCP Config

 • 4. Customer B LAN
 • 1. Management Access
 • 2.1 MULTI AREA OSPF.pdf
 • 2.2 OSPF.pdf
 • 2. OSPF Refresh Session.html
 • 3. OSPF Configuration INTERNAL1-2 using GUI
 • 4.1 cmrb ospf.zip
 • 4.2 int1 ospf.zip
 • 4.3 int2 ospf.zip
 • 4. OSPF Configuration CMRB - INTERNAL12 using CLI
 • 5. OSPF Default route Propagation
 • 6.1 Fortigate Firewall filters.pdf
 • 6. Firewall filters resfresh.html
 • 7. Internal Firewall rules

 • 5. ISP 12
 • 1. Management Access
 • 2. Interfaces configuration
 • 3.1 BGP.pdf
 • 3. BGP refresh session.html
 • 4.1 isp12 ibgp config.zip
 • 4. ISP1 -2 iBGP session
 • 5.1 isp1 - cmrb ebgp config.zip
 • 5. ISP1 - CMRB eBGP
 • 6.1 ebgp cmra -isp12.zip
 • 6. ISP12 - CMRA eBGP sessions
 • 7. BGP Route filtering
 • 8. BGP ECMP

 • 6. Datacenter
 • 1. HA Cluster Active-Active Setup
 • 2. MC-LAG refresh sessions
 • 3.1 dcsw1 mc-lag config.zip
 • 3.2 dcsw2 mc-lag config.zip
 • 3. DCSW12 MC-LAG Config
 • 4.1 dcsw1 server interfaces.zip
 • 4.2 dcsw2 server interfaces.zip
 • 4.3 srv bond0 interfaces.zip
 • 4. Server interface config
 • 5.1 dcsw1 and 2 internet interface.zip
 • 5. DC Internet Connection
 • 6. Redundancy Tests

 • 7. Firewall Rules and NAT
 • 1.1 DESTINATION NAT.pdf
 • 1.2 FIREWALL FILTERS.pdf
 • 1.3 SOURCE NAT.pdf
 • 1.4 STATIC NAT.pdf
 • 1. NAT and Firewall Rules Refresh.html
 • 2. Datacenter
 • 3. Customer A and B Firewall Rules and Source NAT
 • 4. Customer A Firewall Rules and Destination NAT

 • 8. Dual Wan
 • 1. Interfaces setup
 • 2. Dual WAN with static routes
 • 3. Dual WAN with SD-WAN

 • 9. VPNs
 • 1. IPSEC Refresh
 • 2. Organization B - Datacenter IPsec VPN
 • 3. Remote Access IPSec VPN

 • 10. Thank you!
 • 1. Thanks ).html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36615
  حجم: 4569 مگابایت
  مدت زمان: 446 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید