وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Flutter & Dart Complete Course. Google Flutter Development.

سرفصل های دوره

A complete guide to become flutter developer. Firebase, Frontend and Backend. Mobile, Web, Desktop app development.


1. Introduction to Dart Flutter
 • 1. Introduction
 • 2. Road map to become a flutter developer.

 • 2. Setup Installation Guide
 • 1. Part 1
 • 2. Part 2

 • 3. Flutter Project running on different platforms
 • 1. Upload your flutter project on Github.
 • 2. Running on mobile emulator
 • 3. Running on Desktop
 • 4. Running on Web

 • 4. UI Designing Series
 • 1. Understanding of Dart Flutter code.
 • 2. 4 Basic & Important Widgets for UI designing.
 • 3. Next 3 basic & important Widget for UI designing.
 • 4. Use of SizedBox widget
 • 5. Importance of pubspec.yaml file.
 • 6. Assets Image widgets.
 • 7. Network Image Widgets
 • 8. Circular Avatar widget.
 • 9. Adding Google Fonts
 • 10. Icon Widget in flutter
 • 11. Container Widget.
 • 12. Text form field widget.
 • 13. Adding Background Image
 • 14. UI designing Lab Mobile
 • 15. Mobile UI overview
 • 16. UI designing Lab Desktop
 • 17. Desktop UI overview
 • 18. Series Overview

 • 5. Application Programming Interference (APIs in Flutter)
 • 1. Introduction to API and its installation guide.
 • 2. Convert JSON class to Dart Class.
 • 3. Post APIs Part 1
 • 4. Post APIs Part 2
 • 5. Post APIs Part 3
 • 6. Post APIs Part 4
 • 7. Photo API Introduction
 • 8. Code understanding of Photo API
 • 9. Main Code Photo API
 • 10. Photo API coding
 • 11. User APIs Introduction
 • 12. User APIs Code Part 1
 • 13. User API complete.

 • 6. Building list with complex JSON
 • 1. Part 1 with user API
 • 2. Last Complex JSON concept used APIs (Part 01)
 • 3. Last Complex JSON concept used APIs (Part 02)

 • 7. Covid-19 API based Project Application
 • 1. Adding Packages for Covid-19 Application.
 • 2. Pie Graph
 • 3. World Status display Screen
 • 4. Fetching data into App
 • 5. All countries Screen
 • 6. Details Screen
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19121
  حجم: 5867 مگابایت
  مدت زمان: 603 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید