وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Flutter beginner course 2024 : From zero to job ready

سرفصل های دوره

A complete course to get ready for your first flutter job


1. Frontend coding
 • 1. How to download resources
 • 2. Stateless Vs Stateful widget
 • 3.1 ecommerce.zip
 • 3. Download & import figma
 • 4.1 my ecommerce - frontend code.zip
 • 4. Lets begin coding
 • 5. Search bar
 • 6. Slider
 • 7. Making slider better
 • 8. Category section
 • 9. Category section part 2
 • 10. Constructor & Reusable widget
 • 11. Featured products
 • 12. Promo section
 • 13. Your homework
 • 14. Bottom nav bar
 • 15. Search page
 • 16. Make appbar reusable
 • 17. Product details page
 • 18. Your homework
 • 19. Cart page part 1
 • 20. Cart page part 2
 • 21. Payment screen
 • 22. Settings Page
 • 23. Drawer

 • 2. Firebase Database
 • 1.1 my ecommerce-firebase-implemented.zip
 • 1. Setup firebase android
 • 2. Setup firebase ios
 • 3. Fetch categories from Firebase
 • 4. Showing categories in frontend
 • 5. Change icons of categories
 • 6. Your homework
 • 7. Featured products section
 • 8. Product details page
 • 9. Category filtered page- frontend
 • 10. Category filtered product page - fetch data from database
 • 11. Search product
 • 12. Login page frontend
 • 13. Sign up - frontend
 • 14. Sign up using firebase database
 • 15. Login with firebase
 • 16. Check if logged in
 • 17. Add product - Dropdown
 • 18. Add product page frontend
 • 19. Pick image from gallery or camera
 • 20. Make category dropdown dynamic
 • 21. Add product to database
 • 22. Your Homework

 • 3. Sqlite local database
 • 1.1 my ecommerce-sqlite implemented.zip
 • 1. Set up sqlite local database
 • 2. Create model for cart
 • 3. Write function to add product to cart
 • 4. Add to cart
 • 5. Show added products
 • 6. Delete product from cart
 • 7. Increase quantity
 • 8. Decrease quantity
 • 9. Your homework

 • 4. Api integration
 • 1.1 my ecommerce-api-implemented.zip
 • 1. Introduction to api
 • 2. Fetch get api data from flutter app
 • 3. Post api
 • 4. Token
 • 5. Model
 • 6. Run project on ios

 • 5. Apply to jobs
 • 1. Getting prepared for first job application
 • 2. Flutter jobs
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31764
  حجم: 8638 مگابایت
  مدت زمان: 721 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید