وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fiverr Freelancing with SmartPhone Graphic Design Skill

سرفصل های دوره

Freelance on Fiverr using Smart Phone Graphic Design Skills : Freelancing on Fiverr with SmartPhone Graphic Design


1. Introduction
 • 1. Overview and Expectations
 • 2. Introduction
 • 3. What is Graphic Design
 • 4. Types of Graphic Design
 • 5. Benefits of Becoming a Graphic Designer

 • 2. Design Elements 1
 • 1. About Color in Design Works
 • 2. The Color Wheel
 • 3. Color Combinations

 • 3. Design Elements 2
 • 1. Fonts in Design Works
 • 2. Font Combinations

 • 4. Design Elements 3
 • 1. Shapes
 • 2. The Most Commonly used Shapes
 • 3. The Importance of Shapes in Design Works

 • 5. What are Grids in Design Works
 • 1. What are Layouts in Design Work
 • 2. The Importance of Grids and Layouts

 • 6. Spacing and Alignment
 • 1. What is Spacing in Design Works
 • 2. What is Alignment in Design Works
 • 3. Proper Alignment and Spacing

 • 7. Pixel Lab Tools and Uses
 • 1. Introduction to Tools in Pixel Lab
 • 2. Pixel Lab Tools Explained Part 1
 • 3. Pixel Lab Tools Explained Part 2
 • 4. Pixel Lab Tools Explained Part 3
 • 5. Pixel Lab Tools Explained Part 4
 • 6. Pixel Lab Tools Explained Part 5
 • 7. Pixel Lab Tools Explained Part 6

 • 8. Mini Project Works
 • 1.1 Design Images.zip
 • 1.2 Design Items.zip
 • 1.3 Fonts.zip
 • 1.4 Graphic Design Samples.zip
 • 1. Time is Golden Design Part 1
 • 2. Time is Golden Design Part 2
 • 3. Image into Text Design Part 1
 • 4. Image into Text Design Part 2

 • 9. Main Project Works
 • 1. Campaign Flyer Design Part 1
 • 2. Campaign Flyer Design Part 2
 • 3. Campaign Flyer Design Part 3
 • 4. Campaign Flyer Design Part 4
 • 5. Salon Graduation Invitation Card Design Part 1
 • 6. Salon Graduation Invitation Card Design Part 2
 • 7. Salon Graduation Invitation Card Design Part 3
 • 8. Salon Graduation Invitation Card Design Part 4
 • 9. Salon Graduation Invitation Card Design Part 5
 • 10. Salon Graduation Invitation Card Design Part 6

 • 10. BlueStacks Font Installation
 • 1. Installing Fonts Using BlueStacks App Player

 • 11. Fiverr Freelancing Guide [Fiverr Basics]
 • 1.1 What is Freelancing reading article.html
 • 1. What is Freelancing
 • 2. Introduction to Fiverr Website and How it Works
 • 3. Niche Identification Process
 • 4. Niching Down
 • 5. Identifying Your Niche
 • 6. Developing Self Confidence against all Odds

 • 12. Fiverr Intermediate
 • 1. Account Creation
 • 2. Adding the Necessary Details
 • 3. Mistakes to Avoid
 • 4. Optimising Your Fiverr Profile

 • 13. Fiverr Advanced
 • 1.1 Gig Creation reading article.html
 • 1. Gig Creation
 • 2. Marketing Strategies
 • 3. Gig Favourite System
 • 4. Fiverr Algorithm
 • 5. About Orders and its Fulfillments
 • 6. Fiverr Revenue Share
 • 7. Fiverr Withdrawal Process

 • 14. Becoming a Successful Fiverr Freelancer, Tips and Tricks
 • 1. Improve your Fiverr Profile.html
 • 2. Be flexible with Customer Clients.html
 • 3. Strategically avoid getting into conflict with clients.html
 • 4. Do not give out your personal information at any cost.html

 • 15. Fiverr SEO How to make your Gig Rank Higher
 • 1. Fiverr SEO Overview
 • 2. Getting the right Keywords for your Gig
 • 3.1 Link to Chrome Web Store.html
 • 3. SEO with Chrome extension
 • 4. How to Use Fiverr Mate Extension.html

 • 16. Additional Words
 • 1. What next
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36602
  حجم: 4029 مگابایت
  مدت زمان: 398 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید