وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Financial Accounting and Cost Accounting

سرفصل های دوره

Dive deeper into the preparation and interpretation of financial statements, including account concepts and GAAP


01. 1. Introduction of Financial Reporting
 • 1.1 1. S1.1-FR.pptx
 • 1. Definition of stakeholders
 • 2. Component of Financial Reporting
 • 3. Importance of Financial Reporting
 • 4.1 2. S2-GAAP.pptx
 • 4. Generally Accepted Accounting Principles

 • 02. Profit & loss account
 • 1.1 3. S3-Income Statement.pptx
 • 1. Income Statement Format
 • 2. Income Statement - Poona Bakery case study
 • 3. Income Statement From Annual Report - Revenue
 • 4. Discussion about Cost of mat. consumed, purchase and changes in inventory
 • 5. Income Statement - Expenses and Exceptional Items

 • 03. Balance Sheet
 • 01.1 4. S4-Balance Sheet.pptx
 • 01. Introduction of Balance Sheet
 • 02. Balance Sheet Format
 • 03. Non Current Assets
 • 04. Current Assets
 • 05. Share Capital
 • 06. Liabilities
 • 07. Non Current Liability and Current Liability
 • 08. Annual Report of Dabur - Assets
 • 09. Annual Report of Dabur Share Capital
 • 10. Annual Report of Dabur Non Current and Current Liability

 • 04. Cash Flow Statement
 • 1.1 S5-Cash Flow Statement.pptx
 • 1. Introduction of Cash Flow Statement
 • 2. Cash Flow from Operating Activities
 • 3. Operating Activity - Part 2
 • 4. Cash Flow from Financing Activity
 • 5. Cash Flow from Investing Activity
 • 6. Discussion about all 3 Activities - Operating, Investing and Financing
 • 7. Case Study 1 on Cash Flow Statement
 • 8. Case Study 2 on Cash Flow Statement

 • 05. Accounting Concepts and Principles
 • 01. Introduction of Accounting Concepts and Principles
 • 02. Entity Concept
 • 03. Money Measurement Concepts
 • 04. Periodicity Concept
 • 05. Dual Aspect Concept
 • 06. Accrual Concept
 • 07. Matching Concept
 • 08. Going Concern Concept
 • 09. Conservatism Concept
 • 10. Consistency Concept
 • 11. Materiality Concept
 • 12. Substance Over Form

 • 06. Basics and Introduction of Cost Management
 • 1. Introduction of Cost Management Module and Job Opportunities
 • 2. Introduction of Manufacturing and Non Manufacturing Process
 • 3. What is Cost
 • 4. Period Cost vs. Product Cost
 • 5. Cost Base on Level of Activity
 • 6. What is Costing
 • 7. What is Cost Accounting

 • 07. Cost Sheet
 • 1. Introduction of Cost Sheet
 • 2. Introduction of Prime Cost and Case 1
 • 3. Prime Cost - Case 1
 • 4. Introduction of Factory Overhead
 • 5. Factory Cost - Case 1
 • 6. Factory Cost - Case 2
 • 7. Complete discussion of Cost Sheet
 • 8. Cost Sheet - Case 1, Discussion
 • 9. Cost Sheet Case 2, Discussion

 • 08. Optional - Discussion about Cost Centres
 • 1. Discussion about Cost, Revenue and Profit Centres
 • 2. Investment, Standard Discritionary Cost Centre

 • 09. Marginal Costing
 • 01. Introduction of Marginal Costing
 • 02. Marginal Cost Equation
 • 03. Marginal Costing - Case 1
 • 04. Marginal Costing - Case 2
 • 05. PV Ratio with 1 year data and Example
 • 06. PV Ratio with 2 year data with example
 • 07. Introduction of Break Even Point
 • 08. Discussion of Break Even Formula
 • 09. Break Even Point - Case 1
 • 10. Break Even Point - Case 2
 • 11. Margin of Safety
 • 12. Margin of Safety - Case Study 1
 • 13. Margin of Safety - Case Study 2
 • 14. Complete Case on Marginal Costing

 • 10. Marginal Costing vs Absorption Costing
 • 1. Introduction of Difference Between Marginal Costing and Absorption Costing
 • 2. Understanding of Marginal Costing With Full Case
 • 3. Understanding of Absorption Costing With Example
 • 4. Marginal Costing and Absorption Costing - Case 1
 • 5. Continuity of Case 1
 • 6. Continuity of Case 1

 • 11. Activity Based Costing
 • 1. Introduction of Activity Based Costing
 • 2. Optional - Advantages and disadvantage of Activity Based Costing
 • 3. Important Term of Activity Based Costing
 • 4. Examples of Cost Drivers
 • 5. Activity Based Costing - Case 1
 • 6. Continuity of Case 1
 • 7. Activity Based Costing Case 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36595
  حجم: 7046 مگابایت
  مدت زمان: 619 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید