وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Field Oriented Control of an Induction Motor Drive Simulink

سرفصل های دوره

Master Field Oriented Control of Induction Machines: Vector control (FOC) Design und Simulations with Matlab Simulink


1. Fundamentals of Controller Design Techniques
 • 1. PI Controller Design
 • 2.1 Design a PI controller.pdf
 • 2. Desired Closed-loop behaviour design
 • 3. PID Controller Design

 • 2. Pulse-Width Modulation of Power Electronic DCAC Converter
 • 1. Two-Level IGBT based Voltage Source Inverter
 • 2.1 vsi third harmonic injection pwm.zip
 • 2. PWM Modulation Strategies
 • 3. Space Vector PWM Overview (SVPWM)
 • 4.1 vsi space vector pwm.zip
 • 4. Space Vector PWM Principles and Simulink Simulation

 • 3. Basic Concepts Space-Vector Analysis
 • 1. Overview of Vector Control and Space Vector for High Performance Electric Motors
 • 2. Introduction to Induction Machine Modeling using Space Vectors

 • 4. Control Oriented Modelling of Induction Machines
 • 1. Induction Machine Model in Stationary Reference Frame
 • 2. Induction Machine Model in Synchronous Rotating Reference Frame
 • 3.1 simulink simulation reference frame transformations.zip
 • 3. Park, Inverse Park and Clarke, Inverse Clarke Transformations (Simulink)
 • 4. Model of Induction Machine
 • 5.1 Induction Motor Simulation Setup.zip
 • 5. Mini Project Simulink Experimental Testing of Induction Machine Model

 • 5. Control Design and Simulink Simulation of Induction Motor Drives
 • 1. Vector Control Strategy of Induction Motor Drives
 • 2. Sytem Overview of Speed Control of Induction Motors
 • 3.1 PI controller Block Diagrams for simulink simulation model.pdf
 • 3. Controller Design for Torque Control of Induction Motors
 • 4.1 speed PI controller parameters.pdf
 • 4. Controller Design for Speed Control of Induction Motors
 • 5. Mini Project Induction Motor Control System with Simulink Simulation Validations
 • 6.1 exercice Speed FOC Torque d ctrl Ind Squirrelcage mot.zip
 • 6. Induction Motor Closed-loop performance with Simulink experimental evaluations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27084
  حجم: 775 مگابایت
  مدت زمان: 99 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید