وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Excel Mastery Unleashing the Power of Pivot Tables

سرفصل های دوره

"A Comprehensive Guide to Data Analysis and Reporting with Excel Pivot Tables"


1 - Understand the Anatomy of the Pivot Table in Excel How does a Pivot table work
 • 1 - Correct way to create a pivot table in Excel
 • 1 - How-to-insert-Pivot-table.pdf
 • 1 - Sales.xlsx
 • 2 - How does pivot table in Excel do when you drop a field to Rows and Values Area
 • 2 - Rows-and-Values-Area.pdf
 • 2 - Sales.xlsx
 • 3 - How does a pivot table in excel work when you drop a field to Columns Area
 • 3 - columns-Area.pdf
 • 4 - Filter-Area.pdf
 • 4 - How does a pivot table in Excel work when you drop a field to Filters Area
 • 5 - Important Preparing your Pivot Table data and correctly organize the data
 • 5 - Structure-the-data.xlsx
 • 5 - structuring-the-data.pdf
 • 6 - 1.5-Pivot-table-tutorial-design-tab.xlsx
 • 6 - Design TabFormat Pivot Table in Excel with layout PivotTable styles options

 • 2 - How to do Detailed Analysis of huge stock market data and data of sales firm
 • 7 - Analyze data using Pivot table in Excel Getting Started with Pivot Table chart
 • 7 - Sales-figures.xlsx
 • 8 - Organizing Pivot table to Analyze Trending Patterns and use Pivot Table Options
 • 8 - Share-Market.xlsx
 • 9 - Analyze Trending Patterns of Stock Market firms with Pivot table in Excel
 • 10 - How to Analyze sales data over years using show value as option in Pivot Table
 • 10 - Show-Values.xlsx

 • 3 - Create a stunning dashboard for performance analysis of a supermarket store
 • 11 - Dashboards for Data analysis of a supermarket store using slicers Timelines
 • 11 - super-market-Analysis-Udemy-Copy.xlsx
 • 12 - Pivot Table filters Slicers and Timeline Super market Performance Analysis
 • 12 - super-market-Analysis-Udemy.xlsx

 • 4 - Prepare a consolidated Cash flow report using Power Query and Pivot table
 • 13 - Cash flow Summary report How to Pivot your data using Power Query
 • 13 - Power-Query-Udemy-1.xlsx
 • 13 - powerquery.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37134
  حجم: 335 مگابایت
  مدت زمان: 86 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید