وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ETABS Training Course Learn ETABS Basics for Building Design

سرفصل های دوره

ETABS Professional Training for Structural Engineering Students : Learn ETABS Basics, Design and Analysis Per ACI Code


1. Introduction to The Etabs Course
 • 1.1 etabscourse-2.zip
 • 1.2 etabscourse-2.zip
 • 1.3 final rc ii project.zip
 • 1.4 ppt A.pptx
 • 1. Course Outline & Overview

 • 2. Introduction to Etabs Software
 • 1.1 2-1.zip
 • 1. Design Criteria
 • 2. Etabs User Interface
 • 3. Create New Model
 • 4. Floors & Grid System
 • 5. Editing Grid System
 • 6. Units and Design Code
 • 7. Model Explorer

 • 3. Preliminary Design
 • 1.1 3-1.zip
 • 1. Read Architectural Drawing
 • 2.1 3-2.zip
 • 2. Load Combinations
 • 3.1 3-3.zip
 • 3. Design Loads
 • 4.1 3-4.zip
 • 4. Preliminary Dimensions of Slab
 • 5.1 3-5.zip
 • 5. Preliminary Dimensions of Ribs in Slab
 • 6.1 3-6.zip
 • 6. Preliminary Dimensions of Beams
 • 7.1 3-7.zip
 • 7. Preliminary Dimensions of Columns

 • 4. Etabs Modeling
 • 1. Define Material
 • 2. Define Columns Sections Properties
 • 3. Define Beams Sections Properties
 • 4. Define Slab Section Properties
 • 5. Define Shear Walls Sections
 • 6. Define Groups
 • 7. Define Load Patterns and Load Combinations
 • 8. Drawing Grids
 • 9. First Floor Beams, Column, and Slab Modeling
 • 10. Assign Restraints to Base Supports (Footings)
 • 11. Load Assigns
 • 12. Group Assigns
 • 13. Replicate First Floor to Make Other Floors
 • 14. 3D View and Extruding
 • 15. Draw Column Strips and Middle Strips

 • 5. Structural Analysis
 • 1. Meshing for Walls and Floors
 • 2. Check from Modal
 • 3. Running the Analysis
 • 4. Compatibility Check
 • 5.1 5-5.zip
 • 5.2 5-5b.zip
 • 5.3 5-5c.zip
 • 5. Equilibrium Check
 • 6.1 5-6.zip
 • 6. Internal Forces Check
 • 7.1 5-7a.zip
 • 7.2 5-7b.zip
 • 7. Serviceability Check of Deflection for Slab and Beams

 • 6. Structural Design Etabs
 • 1. Initialize Column Design
 • 2. Design Code & Live Load Pattern Factor
 • 3. Concrete Frame Design Overwrites
 • 4. Load Combinations and Design Envelope
 • 5. Selecting Design Groups
 • 6. Slab Design Preferences (Cover + Bar Size)
 • 7. Slab Design Load Combinations and Stories
 • 8. Design Run
 • 9. All Members Passed & Analysis Vs Design Section Check
 • 10. Display Frame Design Information
 • 11. Display Slab Design Strips Design Method
 • 12. Display Slab Design Finite Design Method

 • 7. Design of Beams
 • 1.1 7-1.zip
 • 1.2 7-1b.zip
 • 1. Flexural Design
 • 2. Torsional Design
 • 3. Shear Design

 • 8. Design of Columns
 • 1. Axial Load Design
 • 2. Column Interaction Diagrams
 • 3. Etabs Column Design

 • 9. Design of Slab
 • 1. Etabs Ribs Flexural Design
 • 2. Etabs Design of Ribs for Shear
 • 3. Etabs Design of Ribs - Finite Method
 • 4.1 9-4.zip
 • 4. Shrinkage Steel Design
 • 5. Generate Etabs User Report
 • 6. Export Report to Excel
 • 7. Final AutoCAD Shop Drawing
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34180
  حجم: 1422 مگابایت
  مدت زمان: 161 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید