وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Enterprise Storage Solutions with Linux and Windows Server

سرفصل های دوره

Master Storage Technologies: Windows Linux | Design, Deploy, Optimize | Cut Costs | Boost Performance | Hands-On Mastery


1 - Building Windows Server 2022 Lab
 • 1 - Instructors Intro
 • 2 - Introduction and Installing Windows Server 2022
 • 3 - Setting a Base Image with SYSPREP
 • 4 - Setting up your first DC
 • 5 - Installing WAC and Joing a workstation to the domain
 • 6 - Server Core
 • 7 - Base Lab SOP
 • 8 - Server Manager
 • 9 - Installing HyperV in Windows Server Lab
 • 10 - Installing HyperV in Windows Server Lab Part 2

 • 2 - Configuring Local Storage in Windows Server
 • 11 - Managing disks in Windows Server
 • 12 - Selecting a disk type
 • 13 - Selecting a file system
 • 14 - Implementing ReFS
 • 15 - Implementing ReFS with Powershell
 • 16 - Using vhd and vhdx file types
 • 17 - Using vhd and vhdx file types
 • 18 - Working with Dynamic Volumes
 • 19 - Working with Diskpart
 • 20 - Lab Assignment Configuring Local Storage
 • 21 - Lab Solution Configuring Local Storage
 • 22 - Selecting a disk type
 • 23 - What is RAID
 • 24 - RAID levels

 • 3 - Implementing enterprise storage solutions with Windows Server
 • 25 - What is DAS
 • 26 - What is NAS
 • 27 - What is a SAN
 • 28 - Comparison and scenarios for usage
 • 29 - Blocklevel storage vs filelevel storage
 • 30 - What is Fibre Channel
 • 31 - Considerations for implementing Fibre Channel
 • 32 - What is iSCSI
 • 33 - iSCSI components
 • 34 - Core storage components
 • 35 - Demo Configuring an iSCSI target
 • 36 - What is iSNS
 • 37 - What is DCB
 • 38 - What is MPIO
 • 39 - Demo Configuring MPIO
 • 40 - What is SMB
 • 41 - Configuring SMB shares
 • 42 - Demo Configuring SMB shares by using Server Manager and Windows PowerS
 • 43 - What is NFS
 • 44 - Configuring NFS shares
 • 45 - Demo Configuring an NFS share by using Server Manager
 • 46 - Lab Assignment Implementing enterprise storage solutions
 • 47 - Lab Solution Implementing enterprise storage solutions

 • 4 - Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
 • 48 - Enterprise storage needs
 • 49 - What are Storage Spaces
 • 50 - Components and features of Storage Spaces
 • 51 - Demonstration Configuring Storage Spaces
 • 52 - Changes to file and storage services in Windows Server
 • 53 - Storage Spaces usage scenarios
 • 54 - Discussion Comparing Storage Spaces to other storage solutions
 • 55 - Managing Storage Spaces
 • 56 - Managing disk failure with Storage Spaces
 • 57 - Storage pool expansion
 • 58 - Demonstration Managing Storage Spaces by using Windows PowerShell
 • 59 - Event logs and performance counters
 • 60 - Event logs and performance counters Part 2
 • 61 - Performance counters
 • 62 - Lab A Tasks Implementing Storage Spaces Execrcise 1
 • 63 - Lab A Tasks Implementing Storage Spaces Execrcise 2
 • 64 - Lab A Solution Implementing Storage Spaces Execrcise 1
 • 65 - Lab A Solution Implementing Storage Spaces Execrcise 2
 • 66 - What is Data Deduplication
 • 67 - Data Deduplication components
 • 68 - Deploying Data Deduplication
 • 69 - Usage scenarios for Data Deduplication
 • 70 - Monitoring and maintaining Data Deduplication
 • 71 - Backup and restore considerations with Data Deduplication
 • 72 - Lab B Tasks Implementing Data Deduplication
 • 73 - Lab B Tasks Implementing Data Deduplication
 • 74 - Lab B Solution Implementing Data Deduplication

 • 5 - Building Linux Server Lab
 • 75 - Demo Installing Red Hat 9 with GUI
 • 76 - Registering Red Hat Enterprise Linux from the Command Line
 • 77 - Introduction to the Bash Shell
 • 78 - Creating Red Hat Linux Lab environment with Vagarant
 • 79 - Modifying Vagrant Lab Configuration File
 • 80 - Demo Installing KVM virtualization on Red Hat VM
 • 81 - DemoInstalling Vagrant on Red Hat VM
 • 82 - Demo Interpreting commandline and its editing options
 • 83 - Demo Logging in locally and remotely

 • 6 - Managing Storage in Linux
 • 84 - Adding Partitions File Systems and Persistent Mounts
 • 85 - Guided Exercise Adding Partitions File Systems and Persistent Mounts
 • 86 - Managing Swap Space
 • 87 - Lab Managing Basic Storage
 • 88 - Managing Logical Volumes
 • 89 - Extending Logical Volumes
 • 90 - Guided Exercise Extending Logical Volumes
 • 91 - Lab Managing Logical Volumes
 • 92 - Managing Layered Storage with Stratis
 • 93 - Guided Exercise Managing Layered Storage with Stratis
 • 94 - Compresson and Deduplicating Storage with VDO
 • 95 - Lab Implementing Advanced Stirage Features
 • 96 - Accessing NetworkAttached Storage
 • 97 - Guided Exercise Accessing NetworkAttached Storage
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37126
  حجم: 3582 مگابایت
  مدت زمان: 804 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید