وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Embedded Linux using Yocto Part 3

سرفصل های دوره

Learn Yocto Project in Deep - Create your own packages, recipes for static, dynamic libraries, autotools, cmake


1 - FILES and PACKAGES
 • 1 - Splitting Files
 • 2 - PACKAGES Variable
 • 3 - Examples of FILES and PACKAGES Variable
 • 4 - Adding Readmetxt file to recipe
 • 5 - What happens when we copy Readme to includedir
 • 6 - What happens if we have same binary in two packages
 • 7 - installedvsshipped error
 • 8 - Creating our own PACKAGE

 • 2 - Static Libraries
 • 9 - Introduction to static library
 • 10 - Example of creating static library
 • 11 - Writing static library recipe

 • 3 - Dynamic Libraries
 • 12 - Example of creating dynamic library
 • 13 - Shared Library Names
 • 14 - Writing recipe for dynamic library
 • 15 - Packaging Unversioned libraries
 • 16 - Challenge

 • 4 - Build Time and Run Time Dependencies
 • 17 - Introduction to Dependencies
 • 18 - DEPENDS
 • 19 - Sharing Files between recipes
 • 20 - Updating myhello recipe to use static libraries
 • 21 - Updating myhello recipe to use dynamic libraries
 • 22 - Introduction to RDEPENDS
 • 23 - Example of Recipe using RDEPENDS
 • 24 - Dependency on a specific version
 • 25 - Recipe Dependency Information
 • 26 - DOT Format
 • 27 - noexec

 • 5 - Autotools
 • 28 - Problems with Makefiles
 • 29 - Introduction to Autotools
 • 30 - Helloworld of Autotools
 • 31 - Helloworld of Autotools Part2
 • 32 - Generate a tarball
 • 33 - GNU Project HelloWorld
 • 34 - Recipe for autotools
 • 35 - Out of tree builds
 • 36 - autotoolsbbclass
 • 37 - EXTRAOECONF

 • 6 - Cmake
 • 38 - Introduction to Cmake
 • 39 - Installation of cmake
 • 40 - Helloworld for cmake
 • 41 - Helloworld for cmake Part2
 • 42 - Installation Target
 • 43 - CMAKEINSTALLPREFIX
 • 44 - Recipe for cmake
 • 45 - EXTRAOECMAKE

 • 7 - Devshell
 • 46 - Introduction
 • 47 - Environmental Variables
 • 48 - Saving changes made in devshell

 • 8 - FilesPath
 • 49 - Understanding file searching paths
 • 50 - FILESOVERRIDES
 • 51 - FILESEXTRAPATHS

 • 9 - Splashscreen
 • 52 - Introduction
 • 53 - Use custom logo

 • 10 - bbappend
 • 54 - Extending a recipe
 • 55 - Benefits of bbappend
 • 56 - Prioritizing your layer
 • 57 - Use bbappend for psplash recipe
 • 58 - showappends command

 • 11 - Notes
 • 59 - Downloads.html
 • 59 - day11-Yocto.zip
 • 59 - day12-Yocto.zip
 • 59 - day13-Yocto.zip
 • 59 - day14-Yocto.zip
 • 59 - day15-Yocto.zip
 • 59 - day16-Yocto.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18503
  حجم: 3349 مگابایت
  مدت زمان: 293 دقیقه
  تاریخ انتشار: 4 شهریور 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید