وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Electrical Low Current Distribution with AutoCAD, Excel & Manuls

سرفصل های دوره

A practical Guide in Light Current Systems(Data,Fire Alarm,Cameras,Sound,Telephone,Access)with Autocad,Excel& 6Projects!


1. Data system design
 • 1. Types of data systems
 • 2. Analyzing data system cables 1
 • 3. Analyzing data system cables 2
 • 4. Analyzing data system outlets
 • 5. Analyzing data system rack components
 • 6. Analyzing data switches And racks
 • 7. Data cables installation methods
 • 8. Data conduits designing process 1
 • 9. Data conduits designing process 2
 • 10. Important AutoCAD commands 1
 • 11. Important AutoCAD commands 2

 • 2. Administrative building data system project
 • 1. Analyzing the building layout
 • 2. Designing the data outlets 1
 • 3. Designing the data outlets 2
 • 4. Excel program for designing the cable trunk
 • 5. Excel program for designing the cabling system
 • 6. Designing the conduits system layout

 • 3. Analog telephone system design
 • 1. Analyzing the telephone outlets and cables
 • 2. Designing process of TJB And IDF
 • 3. Desining process of MDF and PABX

 • 4. IP-telephone system design
 • 1. VIOP system designing process
 • 2. Designing digital telephone different components
 • 3. Notes on IP-telephone system design
 • 4. Methods of installing telephone cables

 • 5. Administrative building IP-telephone system project
 • 1. Designing the telephone outlets system
 • 2. Designing the cabling And the conduits system with Excel
 • 3. Designing the IP-telephone riser diagram layout

 • 6. Analog CCTV system design
 • 1. Analyzing analog cameras
 • 2. DVR system design
 • 3. Analyzing CCTV monitors And cables

 • 7. IP-CCTV system design
 • 1. Analyzing IP-cameras And NVR
 • 2. Analyzing CCTV cables And switches

 • 8. CCTV cameras specifications
 • 1. Types of CCTV cameras
 • 2. Cameras sensors and lens specifications
 • 3. Cameras BLC , WDR , AGC And HCL specifications

 • 9. Administrative building IP-CCTV system project
 • 1. Distributing the cameras system on the building layout
 • 2. Excel program of cabling system design
 • 3. Conduits system routing design
 • 4. Designing IP-cameras riser diagram layout

 • 10. Fire Alarm system
 • 1. Properties of fire alarm system
 • 2. Analyzing smoke And heat detectors
 • 3. Analyzing flame And multi-detectors
 • 4. Analyzing beam And gas detectors
 • 5. Analyzing fire alarm output And control panels (FACP)
 • 6. Analyzing fire alarm interfacing modules ( MM,CM)
 • 7. Analyzing fire alarm interfacing modules (IM)
 • 8. Analyzing fire alarm cables
 • 9. Designing the conventional fire alarm system
 • 10. Designing the addressable fire alarm system

 • 11. Administrative building addressable fire alarm system project
 • 1. Designing the detectors layout
 • 2. Designing the fire alarm addressable loop
 • 3. Designing the fire alarm riser diagram

 • 12. Public Address System components
 • 1. Analyzing public address input microphones
 • 2. Analyzing public address amplifiers
 • 3. Designing speakers different configurations
 • 4. Types of public address speakers
 • 5. Analyzing speakers different specifications 1
 • 6. Analyzing speakers different specifications 2
 • 7. Analyzing the sound mixer And the sound cables

 • 13. Public address system design
 • 1. Datasheet designing method
 • 2. Global designing method 1
 • 3. Global designing method 2

 • 14. Administrative building public address system project
 • 1. Designing the speakers layout
 • 2. Designing the different zones And the conduits system
 • 3. Designing the amplifier system And the riser diagram

 • 15. Access door system components
 • 1. Access door system properties
 • 2. Analyzing access door system components 1
 • 3. Analyzing access door system components 2

 • 16. Access door designing process
 • 1. Designing access door serial network
 • 2. Designing access door IP network

 • 17. Administrative building IP access door system project
 • 1. Distributing the different access door elements
 • 2. Designing the access door wiring layout
 • 3. Designing access door IP control panels
 • 4. Designing Access door riser diagram layout
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18474
  حجم: 6783 مگابایت
  مدت زمان: 767 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید