وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

EEG/ERP Analysis with Python and MNE: An Introductory Course

سرفصل های دوره

From Brain Signal Basics to Advanced Analysis


1. Introduction to EEG
 • 1. A short history
 • 2. The Origins of EEG data
 • 3. How to record EEG
 • 4. What is a Good EEG

 • 2. Frequency and time domain analyses
 • 1. Different types of brain frequencies
 • 2. Frequency analysis
 • 3. Time-domain analysis and ERP
 • 4. Time-frequency analysis

 • 3. The essence of artifacting
 • 1. Different types of noises
 • 2. A symphony of noises in action
 • 3. Filters

 • 4. Start working with Python
 • 1. ANACONDA installation
 • 2. Basics of coding-Variables
 • 3. Basics of coding-Dictionary
 • 4. Working with functions
 • 5. Control statements
 • 6. Plotting
 • 7. MNE Installation

 • 5. Pre-processing with MNE-Python
 • 1. Importing and reviewing EEG data with MNE
 • 2. Filtering the data with MNE
 • 3. Saving steps into files
 • 4. Removing artifacts considering ICA
 • 5. Manual removal of remaining artifacts

 • 6. Frequency analysis in Python and MNE
 • 1. Importing EEG in Python
 • 2. Frequency analysis in Python with FFT
 • 3. Frequency analysis in MNE
 • 4. Building custom frequency topographic maps

 • 7. Review of important ERPs
 • 1. Time course of stimuli in the brain
 • 2. The P300 component
 • 3. The N170 component
 • 4. The language-related components
 • 5. Age and development ERP issues

 • 8. ERP and time-frequency analysis in Python and MNE
 • 1. Trial-based EEG data
 • 2. Visualize single trials in Python
 • 3. Compute mean ERPs in Python
 • 4. Structure of EEG data with seperate condition
 • 5. Attaching labels to continues EEG data in MNE
 • 6. Epoching the events for MNE
 • 7. Compute and visualize ERPs in MNE
 • 8. Compute and visualze time-frequency in MNE
 • 9. Final words

 • 9. Extra+Advance with ChatGPT
 • 1. Extra Advance with ChatGPT
 • 2. Example
 • 3. ChatGPT Prompts.html

 • 10. Course Materials
 • 1.1 basicsofcoding.zip
 • 1.2 edf eeg.zip
 • 1.3 eegfiltered.zip
 • 1.4 erd ers.zip
 • 1.5 erpandtf py mne.zip
 • 1.6 freqpymne.zip
 • 1.7 Labels.txt
 • 1.8 One Ch EEG.txt
 • 1.9 preprocessingmne.zip
 • 1.10 trial-based.zip
 • 1. Course Materials.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36566
  حجم: 3118 مگابایت
  مدت زمان: 465 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید