وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

E-Commerce app with .NET, Angular [intermediate-level-dev]

سرفصل های دوره

Develop a Fullstack application using Angular, .Net Core, Bootstrap and PrimeNG UI Library


1 - Introduction
 • 1 - Intro
 • 2 - What the final app looks like
 • 3 - Softwares installment
 • 4 - Backend API creation

 • 2 - Backend API setup part 1
 • 5 - Model creation
 • 6 - Linking the API to the Microsoft SQL database
 • 7 - Identity Service
 • 8 - Connection Token generation
 • 9 - Seed Data
 • 9 - Seed-Data.txt
 • 10 - Login and Register Controller functions

 • 3 - Frontend User login register features
 • 11 - Creating the frontend app
 • 11 - assets.zip
 • 11 - carousel.txt
 • 11 - footer.txt
 • 11 - index.txt
 • 11 - navbar.txt
 • 11 - sidebar.txt
 • 12 - Building the frontend app skeleton
 • 12 - wwwroot.zip
 • 13 - Account Service Setup
 • 14 - Attempting to login CORS Policy
 • 15 - Successfully loging in CORS policy
 • 16 - Login features and bugs correction
 • 17 - Register part 1
 • 17 - register.txt
 • 18 - Register part 2
 • 19 - Register part 3
 • 20 - Register function

 • 4 - Index Backend API configuration
 • 21 - Index Backend API configuration

 • 5 - Products in the frontend
 • 22 - Products Service
 • 22 - index.txt
 • 23 - Displaying the products
 • 24 - Products list pagination
 • 24 - product-details.txt
 • 25 - Product Details
 • 26 - Product Details final touches
 • 26 - cartItem-model.txt

 • 6 - Cart Management
 • 27 - Creating our cartItem model
 • 28 - Products Item Controller
 • 29 - Cart Service part 1
 • 30 - Assigning cart and adding one product
 • 31 - Add to cart
 • 32 - Cart Controller
 • 33 - Cart Service part 2
 • 33 - cart.txt
 • 34 - Cart Component part 1
 • 35 - Cart Component part 2
 • 36 - Cart Component final touches
 • 36 - Contact.txt
 • 37 - Contact Page and SideBar

 • 7 - Final Additional Features
 • 38 - Product filtering
 • 39 - Loading Bar

 • 8 - Deployment
 • 40 - Backend API Deployment with Azure
 • 41 - Dont forget your repo and push the code after you are done with next video
 • 42 - Deplying to Github pages
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36563
  حجم: 7092 مگابایت
  مدت زمان: 448 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید