وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Drawing & Painting 12 Cute Cartoon Animals for Beginners

سرفصل های دوره

Beginners Will Learn How to Draw, Watercolor Paint, & Color Cute Cartoon Animals. Step-By-Step Art Projects for All Ages


1 - Introduction Course Goals Examples of Projects and Supplies Needed
 • 1 - Introduction Course Goals Examples of Projects and Supplies Needed
 • 2 - Supplies and Materials Students Will Need for This Course Video
 • 3 - Supplies and Materials Students Will Need for This Course Document.html

 • 2 - Draw and Paint a Dog
 • 4 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 5 - Step 1 Draw a Dog
 • 6 - Step 2 Paint the Dog

 • 3 - Draw and Paint a Guinea Pig
 • 7 - Introduction to This Project
 • 8 - Supplies Needed for This Project
 • 9 - Step 1 Draw a Guinea Pig
 • 10 - Step 2 Paint the Guinea Pig

 • 4 - Draw and Paint a Desert Tortoise
 • 11 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 12 - Step 1 Draw a Desert Tortoise
 • 13 - Step 2 Paint the Tortoise
 • 14 - Step 3 Paint the Background

 • 5 - Draw and Paint a Bear Prince
 • 15 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 16 - Step 1 Draw a Bear Prince
 • 17 - Step 2 Paint the Bear Prince
 • 18 - Step 3 Paint the Background

 • 6 - Draw and Paint a Squirrel
 • 19 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 20 - Step 1 Draw a Squirrel
 • 21 - Step 2 Paint the Squirrel
 • 22 - Step 3 Paint the Details
 • 23 - Step 4 Paint the Background

 • 7 - Draw and Paint a Tiger
 • 24 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 25 - Step 1 Draw a Tiger
 • 26 - Step 2 Paint the Tiger
 • 27 - Step 3 Paint the Background

 • 8 - Draw and Paint a Monkey
 • 28 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 29 - Step 1 Draw a Monkey
 • 30 - Step 2 Paint the Monkey
 • 31 - Step 3 Paint the Background

 • 9 - Draw and Paint a Peacock
 • 32 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 33 - Step 1 Draw a Peacock
 • 34 - Step 2 Paint the Peacock
 • 35 - Step 3 Paint the Background

 • 10 - Draw and Paint a Sheep
 • 36 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 37 - Step 1 Draw a Sheep
 • 38 - Step 2 Paint the Sheep
 • 39 - Step 3 Paint the Background

 • 11 - Draw and Paint a Sleepy Tabby Cat
 • 40 - Introduction to This Project and Supplies Needed
 • 41 - Step 1 Draw a Tabby Cat
 • 42 - Step 2 Paint the Tabby Cat
 • 43 - Step 3 Paint the Background

 • 12 - Draw and Paint a Mouse
 • 44 - Introduction to This Project
 • 45 - Supplies Needed for This Project
 • 46 - Step 1 Draw a Mouse
 • 47 - Step 2 Apply Marker to the Mouse
 • 48 - Step 3 Apply Water to the Marker
 • 49 - Step 4 Paint the Background

 • 13 - Draw and Paint a Gecko Lizard
 • 50 - Introduction to This Project
 • 51 - Supplies Needed for This Project
 • 52 - Step 1 Draw a Gecko Lizard
 • 53 - Step 2 Outline Gecko Design
 • 54 - Step 3 Paint the Design

 • 14 - Thank You for Enrolling in This Course
 • 55 - Thank You for Enrolling in This Course.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7842
  حجم: 3221 مگابایت
  مدت زمان: 163 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید