وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

EASY Art Class for Beginners: Drawing & Painting Projects

سرفصل های دوره

Beginners Will Learn How to Draw & Watercolor Paint 12 EASY & FUN Designs for Fall! Suitable for Beginners of All Ages.


1 - Introduction Objectives Examples and Supplies Needed
 • 1 - Introduction to This Course What We Will Learn and Examples of Projects
 • 2 - Supplies You Will Need for This Course Video
 • 3 - Supplies You Will Need for This Course Document.html

 • 2 - Lets Draw and Paint a Sleeping Fox in a Tree
 • 4 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 5 - Step 1 Draw a Sleeping Fox in a Tree
 • 6 - Step 2 Paint the Design

 • 3 - Lets Draw and Paint Big Sunflowers
 • 7 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 8 - Step 1 Draw Big Sunflowers
 • 9 - Step 2 Paint the Design
 • 10 - Step 3 Paint the Background

 • 4 - Lets Draw and Paint a Baby Bird in a Nest
 • 11 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 12 - Step 1 Draw a Baby Bird in a Nest
 • 13 - Step 2 Paint the Design
 • 14 - Step 3 Paint the Background

 • 5 - Lets Draw and Paint a Cute Scarecrow
 • 15 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 16 - Step 1 Draw a Cute Scarecrow
 • 17 - Step 2 Paint the Design
 • 18 - Step 3 Paint the Background

 • 6 - Lets Draw and Paint a Gnome Holding a Pumpkin
 • 19 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 20 - Step 1 Draw a Gnome Holding a Pumpkin
 • 21 - Step 2 Paint the Design
 • 22 - Step 3 Paint the Background

 • 7 - Lets Draw and Paint a Turkey
 • 23 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 24 - Step 1 Draw a Turkey
 • 25 - Step 2 Paint the Design

 • 8 - Lets Draw and Paint a Big Apple
 • 26 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 27 - Step 1 Draw a Big Apple
 • 28 - Step 2 Paint the Design
 • 29 - Step 3 Paint the Background

 • 9 - Lets Draw and Paint a Pumpkin
 • 30 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 31 - Step 1 Draw a Pumpkin
 • 32 - Step 2 Paint the Design
 • 33 - Step 3 Paint the Background

 • 10 - Lets Draw and Paint a Hoot Owl
 • 34 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 35 - Step 1 Draw a Hoot Owl
 • 36 - Step 2 Paint the Design
 • 37 - Step 3 Paint the Background

 • 11 - Lets Draw and Paint a Cat with a Pumpkin
 • 38 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 39 - Step 1 Draw a Cat and Pumpkin Design
 • 40 - Step 2 Paint the Design
 • 41 - Step 3 Paint the Background

 • 12 - Lets Draw and Paint a Basket Full of Apples
 • 42 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 43 - Step 1 Draw an Apple Basket Design
 • 44 - Step 2 Paint the Design
 • 45 - Step 3 Paint the Background

 • 13 - Lets Draw and Paint a Fox in the Falling Leaves
 • 46 - Introduction and Supplies You Will Need
 • 47 - Step 1 Draw a Fox Design
 • 48 - Step 2 Paint the Design
 • 49 - Step 3 Paint the Background

 • 14 - Thank You for Enrolling in This Course
 • 50 - Thank You for Enrolling in This Course.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7846
  حجم: 3187 مگابایت
  مدت زمان: 153 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید