وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Dividend Stock Analysis Using Microsoft Excel

سرفصل های دوره

Use Microsoft Excel for Dividend Analysis


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Quick Message

 • 2. Dividend Stocks Overview
 • 1. Intro to section
 • 2. Types of Dividend Stocks
 • 3. Understanding Important Dates
 • 4. Benefits of Dividend Investing
 • 5. Dividend Metrics
 • 6. Dividend Terms
 • 7. Dividend Kings & More
 • 8. Tax Considerations
 • 9. Risks in Dividend Investing
 • 10. Plan for Rest of Course

 • 3. Individual Dividend Stock Analysis
 • 1. Finding data for anaylsis
 • 2. Calculating Current Yield
 • 3. Calculating Average Dividend Growth Rate
 • 4. Using Charts for Visualizing Growth Rate
 • 5. Dividend Coverage Ratio
 • 6. Dividend Payout Ratio
 • 7. Historical Returns
 • 8. Calculating CAGR
 • 9. Calculating Standard Deviations
 • 10. Relationship between Standard Deviation & Yield

 • 4. Portfolio Analysis
 • 1. Portfolio Overview
 • 2. Calculating Correlations Manually
 • 3. Using Excels Correlation Function
 • 4. Tracking Annual Income
 • 5. Finding Portfolio Weights
 • 6. Finding Weighted Dividend Yields
 • 7. Standard Deviations of the Portfolio
 • 8. Weighted Standard Deviations of the Portfolio
 • 9. Weighting & Visualizing Sector & Industry Diversification
 • 10. Calculating Total Returns
 • 11. Adding a Preferred Stock to the Portfolio
 • 12. Adding a Closed End Fund to the Portfolio
 • 13.1 mod4 attachment 1.xlsx
 • 13. Adding a ETF to the Portfolio

 • 5. DRIPs
 • 1. DRIPs Overview
 • 2.1 drips worksheet.zip
 • 2. DRIPs Spreadsheet Overview
 • 3. Cost Basis Overview
 • 4. Automated DRIP Example
 • 5. Self DRIP Scenario 1
 • 6. Self DRIP Scenario 2

 • 6. Sector Analysis & Scoring Systems
 • 1. Sector Analysis Overview
 • 2.1 Ratios.pdf
 • 2.2 Sector Analysis Attachment.xlsx
 • 2. Filling in the Sector Analysis Sheet
 • 3. Scoring System Overview
 • 4. Setting up Scoring System
 • 5. Quick Note
 • 6. Solution to the Errors in the Scoring Sheet
 • 7. Evaluating the Scores

 • 7. Advanced Analysis
 • 1. Dividend Discount Model Overview
 • 2. Weighted Average Cost of Capital (WACC) Overview
 • 3.1 DDM Attachment.xlsx
 • 3. WACC Walkthrough
 • 4. Calculating WACC
 • 5. Calculating Dividend Discount Model
 • 6. Problems with WACC & DDM

 • 8. Outro
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36556
  حجم: 2131 مگابایت
  مدت زمان: 202 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید