وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Differential Equations In Depth

سرفصل های دوره

An in-depth course on differential equations, covering first/second order ODEs, PDEs and numerical methods, too!


1 - Introduction to Differential Equations
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - A Word on Notation
 • 3 - Chain Rule
 • 4 - Implicit Differentiation
 • 5 - Lets Make a Differential Equation
 • 6 - Equation Order
 • 7 - Verifying Solutions

 • 2 - FirstOrder Differential Equations
 • 8 - Direct Integration
 • 9 - Separation of Variables
 • 10 - Homogeneous Functions
 • 11 - Homogeneous Equations
 • 12 - Linear Equations
 • 13 - Bernoullis Equations
 • 14 - Exact Equations
 • 15 - Solving DIfferential Equations in MATLAB
 • 16 - Summary

 • 3 - SecondOrder Differential Equations
 • 17 - Reduction of Order
 • 18 - SecondOrder Linear
 • 19 - Two Distinct Real Roots
 • 20 - Single Real Root
 • 21 - Complex Roots

 • 4 - Laplace Transform
 • 22 - Introduction
 • 23 - A Few Transforms
 • 24 - Inverse Transform
 • 25 - Transform of a Derivative
 • 26 - Laplace Transforms in MATLAB
 • 27 - Differentiating Laplace Transforms
 • 28 - Solving Differential Equations
 • 29 - Integration of a Laplace Transform

 • 5 - Fourier Series
 • 30 - Introduction
 • 31 - Integrals of Periodic Functions
 • 32 - Orthogonality
 • 33 - Fourier Series
 • 34 - Fourier Coefficients

 • 6 - Partial Differential Equations
 • 35 - Partial Derivatives
 • 36 - Notation
 • 37 - Partial Differential Equations
 • 38 - Boundary Conditions
 • 39 - Symbolic Solutions in Maple
 • 40 - Heat Conduction Equation
 • 41 - Wave Equation
 • 42 - Wave Equation Example

 • 7 - Numerical Methods
 • 43 - Introduction
 • 44 - Eulers Method
 • 45 - Improved Eulers Method
 • 45 - improvedeuler.zip
 • 46 - RungeKutta Method
 • 47 - Numerical Approximation of Derivaties

 • 8 - End of Course
 • 48 - A Beginners Guide to Numerical Methods in MATLAB.txt
 • 48 - Bonus Lecture Other Courses at a Discount.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30396
  حجم: 439 مگابایت
  مدت زمان: 198 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید