وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

DevOps Bootcamp: Fast Learning Track [Hands-on course]

سرفصل های دوره

Learn DevOps like never before. Straight to the point with practical day-to-day projects [CI/CD, IAC, Docker, etc]


1. Introduction
 • 1. Important Information
 • 2. What is DevOps
 • 3. How are modern applications created and published
 • 4.1 Programs required for the first Deploy.txt
 • 4. Programs required for the first deployment

 • 2. Infrastructure as code using Vagrant
 • 1.1 Creating a VM using Vagrant.txt
 • 1. Creating a VM using Vagrant
 • 2. Installing Apache
 • 3.1 5. Link.txt
 • 3. Installing the application via repository
 • 4.1 Automating Deployment.txt
 • 4. Automating deployment
 • 5.1 Creating multiple VMs with Vagrant.txt
 • 5. Creating multiple VMs with Vagrant

 • 3. Infrastructure as code using Terraform
 • 1. Terraform Intro & Installation on Windows
 • 2. Terraform Installation on Linux
 • 3.1 Installing the AWS CLI on Windows.txt
 • 3. Installing the AWS CLI on Windows
 • 4. Installing the AWS CLI on Linux
 • 5. Terraform Specifying the cloud provider
 • 6. Terraform Creating a VM
 • 7. Terraform Applying code settings
 • 8. Terraform Security Group
 • 9. Terraform Initialization Script
 • 10. Terraform Creating more than one virtual machine

 • 4. Running containerized applications
 • 1. Microservices and Docker
 • 2. Docker Desktop (Windows)
 • 3. Installing Docker on Linux
 • 4. Getting to know Docker Hub and running the first container
 • 5. Creating a personlized image
 • 6. Uploading the image to Docker Hub
 • 7. Deploying a containerized application

 • 5. GitLab Creating a Deployment Pipeline
 • 1. What is GitLab and what is its role in DevOps
 • 2. Gitlab First commit
 • 3. Gitlab Runner
 • 4. Gitlab-runner user settings
 • 5.1 gitlab-ci.zip
 • 5. Starting to build the pipeline
 • 6. Finalizing the first pipeline
 • 7. Updating the application

 • 6. Scaling the application with Kubernetes
 • 1. Scaling applications with Kubernetes
 • 2. Preparing the environment in GCP
 • 3. Creating and configuring a bastion host
 • 4. Starting with the database
 • 5.1 Creating the database and table.txt
 • 5. Creating the database and table
 • 6.1 Finalizing the application.txt
 • 6. Finalizing the application
 • 7. Creating a Load Balancer
 • 8. Performing a load test
 • 9. Important information about services created in the public cloud
 • 10. Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31756
  حجم: 1375 مگابایت
  مدت زمان: 189 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید