در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Developing Android Applications with Kotlin: Custom Views Playbook

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Adding customized views and components to your app will set it apart from the crowd. In this course, you will learn three foundational techniques for creating any view you can imagine.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Getting Started
 • 1. Getting Started

 • 3. Creating Compound Components
 • 1. Creating Compound Components
 • 2. Intro to Compound Components
 • 3. Combining Views into a Compound Component
 • 4. Communicating between View and Activity
 • 5. A Kotlin Approach to Communication
 • 6. Custom Attributes
 • 7. Summary

 • 04. Extending Views
 • 01. Extending Views
 • 02. Intro to Extending Views
 • 03. Customizing Existing Views
 • 04. Intro to the Canvas
 • 05. Coping with Clipping
 • 06. Using Custom Attributes
 • 08. Extended View Communication
 • 09. Considerations When Extending Views
 • 10. Supporting Different Screen Sizes
 • 11. Compound Component vs. Extended View
 • 12. Summary

 • 5. Creating Custom Views
 • 1. Creating Custom Views
 • 2. Creating a View from Scratch
 • 3. Drawing with Math
 • 4. Padding and Positioning
 • 5. Painting Circles
 • 6. Summary

 • 6. Custom View Positioning and Sizing
 • 1. Custom View Positioning and Sizing
 • 2. Understanding onMeasure()
 • 3. Measuring Your View
 • 4. Custom Sizing with Attributes
 • 5. Making Your View Size Flexible
 • 6. Summary

 • 7. Making Your Custom View Interactive
 • 1. Making Your Custom View Interactive
 • 2. Handling Motion Events
 • 3. Making the Color Dial Interactive
 • 4. User Input Coordinates
 • 5. Tying It All Together
 • 6. Summary