وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Develop Telegram Bots with PHP and MadelineProto

سرفصل های دوره

Learn bot development with PHP with a focus on the MadelineProto library


1. Introduction to Telegram
 • 1. Introduction
 • 2. Telegram Concepts and Terminology
 • 3. Cloud-based.html
 • 4. MadelineProto.html

 • 2. BotFather
 • 1. Register a New Bot with BotFather
 • 2. More BotFather Commands
 • 3. BotFather.html

 • 3. Working with Bot API
 • 1. Calling Bot API with RESTer
 • 2.1 bot.zip
 • 2. Make Requests to Bot API in PHP Code

 • 4. Telegram Updates
 • 1.1 updates.pdf
 • 1. What Are Telegram Updates
 • 2.1 updates.zip
 • 2. Handling Updates with getUpdates (Long Polling)
 • 3.1 hook.php.txt
 • 3. Using Webhook to Handle Updates

 • 5. Getting Started with MadelineProto
 • 1. Introduction to MadelineProto
 • 2. Install Required PHP Extensions
 • 3. Register Your App on Telegram
 • 4.1 phar-madeline.zip
 • 4. Create A MadelineProto Project with the Phar Archive
 • 5.1 composer-madeline.zip
 • 5. Create A MadelineProto Project with Composer

 • 6. Handling Bot Updates with MadelineProto
 • 1. Handling Updates in MadelineProto
 • 2.1 eventhandler.zip
 • 2. Update Handling with an Async Event Handler Class

 • 7. Using a Database with MadelineProto
 • 1. Choosing A Database System for Our Bot
 • 2.1 MadelineprotoWithMysql.zip
 • 2. Use MySQL Database with MadelineProto

 • 8. Working With Keyboard Markups
 • 1. Introduction to Reply Keyboard Markups
 • 2. Create A Simple Keyboard Markup with Bot API
 • 3. Send ReplyMarkup with MadelineProto
 • 4.1 madelineproto-inlinekeyboard.zip
 • 4. Send Inline ReplyMarkup with MadelineProto

 • 9. Chats
 • 1.1 messaging-peers.zip
 • 1. Send Messages to Different Types of Peers
 • 2.1 session-management.zip
 • 2. Implment User Sessions (Step-By-Step Operations)

 • 10. Files And Media
 • 1. Introduction to Files in MadelineProto
 • 2.1 mediaFiles.zip
 • 2.2 send-photo.zip
 • 2. Sending Photos
 • 3.1 MadelineProto-SendAudio.zip
 • 3. Sending Audio (Voice and Music)
 • 4.1 SendVideo-with-MadelineProto.zip
 • 4. Sending Videos
 • 5.1 sendAnyFile-code.zip
 • 5. Send Any File with MadelineProto
 • 6.1 sendMediaWithFileID.zip
 • 6. Use Bot API File ID to Send Media

 • 11. Deployment
 • 1. Introduction to Deployment
 • 2. Preparing Your Server
 • 3. Deploy the Bot to the Server with FileZilla
 • 4. Deploy Bot to Server via Command Line
 • 5. Run Bot From Browser
 • 6. Run the Bot on Server with Terminal Multiplexers
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18153
  حجم: 3596 مگابایت
  مدت زمان: 395 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید