وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Designing and Implementing Active Directory and Entra ID

سرفصل های دوره

Active Directory and Entra ID work together to provide identity services to your corporate and external users. This course teaches you Active Directory concepts and how to configure the environments to work together.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Active Directory Concepts and Configuration
 • 01. Active Directory and Azure Active Directory
 • 02. Active Directory Domains
 • 03. Forests and Trusts
 • 04. Active Directory Site Topology
 • 05. Azure Active Directory Concepts
 • 06. Extending Your Environment to Azure Using Sites
 • 07. Resource Forests in Azure AD
 • 08. Domain Controllers and FSMO Roles
 • 09. Installing Active Directory
 • 10. Domain Join and Configure Remote Administration
 • 11. Adding a Second Domain Controller
 • 12. Configuring Sites
 • 13. Identity Federation

 • 03. Implementing AD and Azure AD Connectivity
 • 01. Understanding Synchronization Tools
 • 02. Create an Azure AD Administrator
 • 03. Non-routable Domains and UPN Suffix
 • 04. Add a Custom Domain to Azure AD
 • 05. Azure AD Connect - Express Settings
 • 06. Using PowerShell for Manual Sync
 • 07. Remove Azure AD Connect
 • 08. Azure AD Connect - Custom Settings
 • 09. Configurating Azure AD Connect
 • 10. Synchronization Manager
 • 11. Synchronization Operations
 • 12. Azure AD Connect Health
 • 13. Understanding Single Sign-on
 • 14. Configuring Hybrid Azure AD Join for SSO
 • 15. Cloud Sync - Install and Configure

 • 04. Azure AD Domain Services
 • 01. Understanding Azure AD Domain Services
 • 02. Create Azure AD Domains Services
 • 03. Create an Azure Virtual Machine and Join It to the Domain
 • 04. Configure Virtual Machine
 • 05. Deploy WIA Web App for Testing
 • 06. Configure Lab Environment Connectivity
 • 07. Set up Site-to-site VPN
 • 08. Configure Site-to-site VPN
 • 09. Configure Forest Trust with Azure AD Domain Services
 • 10. Test On-premises User Access to Azure AD Domains Services Resources

 • 05. Enabling Guest Users On-premises and in the Cloud
 • 01. Understanding External User Options
 • 02. Azure AD External Identities
 • 03. Set up Billing for External Identities in Azure
 • 04. Create an App Service for Sharing with External
 • 05. Create a Storage Account for Sharing with Exter
 • 06. Invite B2B User with an Email Code
 • 07. Set up Azure B2B Federation with a Social Provi
 • 08. Understanding Azure Active Directory Applicatio
 • 09. Install Azure AD Application Proxy
 • 10. Configure Single Sign-on to On-premises App
 • 11. Application Proxy Access for External Users
 • 12. Course Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19257
  حجم: 634 مگابایت
  مدت زمان: 269 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید