وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Deep Learning for Object Detection with Python and PyTorch

سرفصل های دوره

Object Detection for Computer Vision using Deep Learning with PyTorch & Python. Train & Deploy Models (Detectron2, RCNN)


1. Introduction to Course
 • 1. Introduction

 • 2. Object Detection and How it Works
 • 1. What is Object Detection and How it Works

 • 3. Convolutional Neural Network (CNN)
 • 1. Deep Convolutional Neural Network (VGG, ResNet, GoogleNet)

 • 4. Deep Learning Architectures for Object Detection (R-CNN Family)
 • 1. RCNN Deep Learning Architectures
 • 2. Fast RCNN Deep Learning Architecture
 • 3. Faster RCNN Deep Learning Architectures
 • 4. Mask RCNN Deep Learning Architectures

 • 5. Google Colab for Writing Python Code
 • 1. Set-up Google Colab for Writing Python Code
 • 2. Connect Google Colab with Google Drive to Read and Write Data

 • 6. Detectron2 for Ojbect Detection
 • 1. Detectron2 for Ojbect Detection with PyTorch
 • 2. Perform Object Detection using Detectron2 Pretrained Models
 • 3.1 object detection with detctron2.zip
 • 3. Python and PyTorch Code.html

 • 7. Custom Dataset for Object Detection
 • 1. Custom Dataset for Object Detection

 • 8. Training, Evaluating and Visualizing Object Detection on Custom Dataset
 • 1. Train, Evaluate Object Detection Models & Visualizing Results on Custom Dataset
 • 2.1 object detection on custom dataset.zip
 • 2. Python and PyTorch Code.html

 • 9. Resources Code and Custom Dataset for Object Detection
 • 1.1 balloon.zip
 • 1.2 Python and PyTorch Code.zip
 • 1. Resources Code and Custom Dataset for Object Detection.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17064
  حجم: 928 مگابایت
  مدت زمان: 102 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید