وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Databricks Certified Data Engineer Associate + Practice test

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Structure of the course
 • 3. Databricks - What is it
 • 4. Create a Community Databricks Account
 • 5. Create an AWS Databricks Account
 • 6. Create an Azure Databricks Account
 • 7. Databricks - Basics.html
 • 8.1 Databricks - Data Engineer Associate.pdf
 • 8.2 Git repository.html
 • 8. Resources.html

 • 2. Databricks Lakehouse Platform
 • 1. Data Lakehouse
 • 2. Medallion Architecture
 • 3. Compute and Control Planes
 • 4. Clusters
 • 5. Clusters - Community Edition - Hands On
 • 6. Clusters - Cloud Provider-linked Edition - Hands On
 • 7. Notebooks
 • 8. Git
 • 9. Git - Hands On
 • 10. CI - CD
 • 11. SQL
 • 12. Databricks Lakehouse Platform.html

 • 3. Data Transformation with Apache Spark
 • 1. Data Storage
 • 2. Data Storage - Hands On
 • 3.1 Github repository.html
 • 3. Follow along the examples
 • 4. Follow along the examples - Hands On
 • 5. Read & Write
 • 6. Read & Write - Hands On
 • 7. Views
 • 8. Views - Hands On
 • 9. Spark SQL Methods
 • 10. Spark SQL Methods - Hands On
 • 11. Json
 • 12. Json - Hands On
 • 13. Advanced SQL Features
 • 14. Advanced SQL Features - Hands On
 • 15. Constraints & Deduplication
 • 16. Deduplication - Hands On
 • 17. Data Transformation.html

 • 4. Data Management with Delta Lake
 • 1. Delta Lake
 • 2. Delta Lake - Hands On
 • 3. Acid Transactions
 • 4. Tables
 • 5. Tables - Hands On
 • 6. Parallelism
 • 7. Parallelism - Hands On
 • 8. CTAS
 • 9. Generated Column
 • 10. Merge Into
 • 11. Copy Into
 • 12. Delta Lake.html

 • 5. Data Pipelines with Delta Live Tables
 • 1. Delta Live Tables
 • 2. Delta Live Tables - Hands On
 • 3. Auto Loader
 • 4. Change Data Capture
 • 5. Monitoring
 • 6. Data Pipeline with Databricks.html

 • 6. Workloads with Workflows
 • 1. Jobs
 • 2. Jobs - Hands On
 • 3. Jobs.html

 • 7. Data Access with Unity Catalog
 • 1. Data Governance
 • 2. Manage Access
 • 3. Cluster Security Mode
 • 4. Identity Management
 • 5. SQL Warehouse
 • 6. Manage Access.html

 • 8. Final Notes & Practice Test
 • 1. Final notes
 • 2. Data Engineer Associate - Practice Test.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30557
  حجم: 525 مگابایت
  مدت زمان: 140 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید