وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Vault Mastery: Modernizing Data Warehousing

سرفصل های دوره

Modernizing Data Warehousing with Data Vault 2.0 Methodology


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Course Outline and Key Learning Outcomes
 • 3 - Get the Matterials.html
 • 3 - SQL-Commands.zip
 • 3 - SSAS.zip
 • 3 - SSIS.zip
 • 3 - Slide-Master-Data-Vault-Mastery-Modernizing-Data-Warehousing-for-Advanced-Analytics.pdf

 • 2 - Data warehouse Introduction
 • 4 - Enterprise data warehouse environment
 • 5 - Introduction to Data Vault
 • 6 - Data warehouse architecture

 • 3 - Flexible scalable data warehouse architecture
 • 7 - Struggling of data warehouse with changes
 • 8 - Data vault 20 architecture
 • 9 - Business rules application
 • 10 - Staging area layer
 • 11 - Data warehouse layer
 • 12 - Information mart layer
 • 13 - Extension of data vault 20 architecture Metrics Vault
 • 14 - Business Vault
 • 15 - Operational Vault

 • 4 - The data vault 20 methodology
 • 16 - Project planning
 • 17 - Project planning Roles Duties
 • 18 - Project planning Communication
 • 19 - Project planning CMMI maturity model
 • 20 - Project planning SCRUM
 • 21 - Project planning Estimation of the project
 • 22 - Project execution
 • 23 - Project execution Implementation steps under agile Scrum methodology

 • 5 - The data vault modelling
 • 24 - The data vault modelling
 • 25 - Data vault 10 use case requirement database diagram table structure
 • 26 - Data vault 10 modelling
 • 27 - Data vault 10 hub link satellite ETL load
 • 28 - Data vault 20 definition
 • 29 - Data vault 20 application hub application
 • 30 - Link application Link on Link
 • 31 - Link application Same as Link
 • 32 - Link application Hierarchical Link
 • 33 - Link application Computed Aggregate Link
 • 34 - Link application Exploration Link
 • 35 - Satellite application Overloaded Satellites
 • 36 - Satellite application Multiactive Satellites
 • 37 - Satellite application Status tracking Satellites
 • 38 - Satellite application Effectively Satellites
 • 39 - Satellite application Computed Satellites
 • 40 - Advanced data vault modeling PointInTime tables
 • 41 - Advanced data vault modeling Bridge tables
 • 42 - Data vault 20 flexibility

 • 6 - The data vault implementation
 • 43 - Data vault 20 introduction use case implementation
 • 44 - Data vault 20 load patterns hub link satellite ETL load
 • 45 - Data vault 20 load patterns hash key parallel

 • 7 - Dimensional modeling
 • 46 - Dimensional modeling star schemas multidimension schemas dimension design

 • 8 - Master data management MDM
 • 47 - Master data management MDM architecture implementation steps

 • 9 - Meta data management
 • 48 - Meta data type
 • 49 - Metadata capturing Source system
 • 50 - Metadata capturing Staging
 • 51 - Metadata capturing Metadata for loading hub entities
 • 52 - Metadata capturing Metadata for loading link entities
 • 53 - Metadata capturing Metadata for loading satellite entities on hubs
 • 54 - Metadata capturing Metadata for loading satellite entities on links
 • 55 - Metadata capturing Metadata for loading data vault to Datamart

 • 10 - Multidimensional database MOLAP cube
 • 56 - Multidimensional database

 • 11 - Data warehouse platform
 • 57 - Data warehouse data lake platform updates IBM AWS data platform

 • 12 - Handson practices
 • 58 - SSIS load source to Datavault to Datamart to OLAP cube

 • 13 - Summary session
 • 59 - Data Vault Mastery Modernizing Data Warehousing for Advanced Analytics
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18147
  حجم: 3508 مگابایت
  مدت زمان: 420 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید