وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Science on Google Cloud Platform: Predictive Analytics

سرفصل های دوره

Predictive analytics use historic data to look forward, enabling organizations to make better decisions. However, making accurate predictions from big data can be an overwhelming task. Enter Google Cloud Platform (GCP), a suite of cloud-computing services that bring scalability, elasticity, and automated machine learning to predictive analytics. This course—one of a series by data scientist Kumaran Ponnambalam—shows how to apply the power of GCP to generate predictions for your business. Start off by exploring the different tools and features for predictive analytics in GCP, including Cloud Dataproc, Cloud ML Engine, and the machine learning APIs such as Cloud Translation, Cloud Vision, and Cloud Video Intelligence. Then explore learn how to build, train, and deploy models to create predictions. Plus, learn best practices for cost control, testing, and performance monitoring of predictive models.


01 - Introduction
 • 01 - Why use predictive analytics on GCP
 • 02 - Data science modules covered

 • 02 - 1. ML Options in GCP
 • 01 - Cloud Dataproc
 • 02 - Cloud ML Engine
 • 03 - Cloud Natural Language
 • 04 - Cloud Translation
 • 05 - Cloud Vision
 • 06 - Cloud Video Intelligence
 • 07 - Cloud Dialogflow

 • 03 - 2. Cloud ML Basics
 • 01 - Models
 • 02 - Model versions
 • 03 - Jobs
 • 04 - Predictive analytics process

 • 04 - 3. Model Building with Cloud ML
 • 01 - Understanding input data
 • 02 - Build and test model locally
 • 03 - Upload files to Cloud Storage
 • 04 - Modify code to work with GCP
 • 05 - Creating a training package
 • 06 - Running training synchronously
 • 07 - Training using jobs

 • 05 - 4. Predictions in Cloud ML
 • 01 - Creating a deployment model
 • 02 - Creating a model version
 • 03 - Creating a prediction dataset
 • 04 - Running a prediction

 • 06 - 5. Cloud ML Best Practices
 • 01 - Cost control
 • 02 - Local testing
 • 03 - Performance monitoring

 • 07 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 2975
  حجم: 82 مگابایت
  مدت زمان: 40 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید