وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cyber Security Fundamentals: Essential Skills for Beginners

سرفصل های دوره

Master the Art of Cyber Security: Learn Essential Skills for Online Safety and Protect Your Digital World


1. Introduction to Cyber Security
 • 1. Brief Introduction of the course
 • 2. The importance of Cyber Security
 • 3. Common cyber threats and their impact
 • 4. Building a Cyber Security mindset

 • 2. Password Security
 • 1. Creating strong and unique passwords
 • 2. Password managers for enhanced security
 • 3. Best practices for password habits

 • 3. Online Privacy
 • 1. The importance of privacy in the digital age
 • 2. How to manage and protect personal information
 • 3. Privacy settings and tools

 • 4. Email and Messaging Security
 • 1. How to recognize and avoid email phishing attacks
 • 2. Secure email communications through encryption
 • 3. Best practices for safe messaging and file sharing

 • 5. Cryptography and Information Security
 • 1. Introduction to Cryptography
 • 2. Symmetric Cryptography and Key Management
 • 3. Public Key Cryptography and Digital Signatures

 • 6. Safe Web Browsing
 • 1. How to identify and avoid malicious websites
 • 2. Browser security features

 • 7. Malware Protection
 • 1. Introduction to malware and its impact
 • 2. Types of malware viruses, worms, Trojans, ransomware, and more
 • 3. How to prevent and remove malware infections

 • 8. Cyber Threats and Defense
 • 1. Different threats Brute Force, DDoS, Phishing and Social Engineering
 • 2. How threats can compromise your security
 • 3. Strategies to stay safe and protect from cyber attacks
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18143
  حجم: 1327 مگابایت
  مدت زمان: 148 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید